Αν θέλετε να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας και να προετοιμαστείτε μέσα σε μια σχολική χρονιά για τις εξετάσεις του Lower ή του Proficiency, εγγραφείτε στα νέα τμήματα Αγγλικών στις Σχολές μας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα κεντρικά των Σχολών, έχουν διάρκεια από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έως και τις εξετάσεις του Μαΐου και τα ετήσια δίδακτρα είναι 410 ευρώ.

Μάθετε Αγγλικά με την εγγύηση του ονόματος Καπάτου.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη γραμματεία της σχολής, στο 210 3803355.