ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Mozart, Bach,  Goethe, Nietzsche, Einstein, Schumacher, Scorpions, Oktoberfest…

Μήπως ήρθε η ώρα να γίνεις κι εσύ μέρος της πιο γοητευτικής κουλτούρας;

Τα γερμανικά  η πρώτη ομιλούμενη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Διαφωτισμό, με μεγάλους στοχαστές και δημιουργούς σε πολλούς τομείς των τεχνών, των επιστημών και της τεχνολογίας.

Μην μένεις πίσω! Μάθε γερμανικά!

Επίλεξε το τμήμα που σε ενδιαφέρει

Στις Σχολές μας οι σπουδαστές, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, εξοικειώνονται με τη σωστή προφορά της γλώσσας και εξασκούνται σε όλες τις δεξιότητες. Στόχος μας είναι πρώτα από όλα ο σπουδαστής να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σωστά, σε πραγματικές καταστάσεις τη γλώσσα που μαθαίνει και βέβαια να αποκτήσει τα εφόδια που θα του εξασφαλίσουν την επιτυχία στις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Για την σχολική χρονιά 2021-2022 σας προτείνουμε τα παρακάτω τμήματα,
τα οποία διαρκούν 8 μήνες και είναι τα πλέον κατάλληλα για να καλύψετε
με τον ιδανικότερο τρόπο την ύλη κάθε επιπέδου.

 

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT A2  Ή ΚΠΓ Α2

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT B1  Ή ΚΠΓ Β2

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT B2  Ή ΚΠΓ Β2

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT C1  Ή ΚΠΓ C1

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT C2  Ή ΚΠΓ C2

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT A2  Ή ΚΠΓ Α2

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT B1  Ή ΚΠΓ Β2

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT B2  Ή ΚΠΓ Β2

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Γ1(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT C1  Ή ΚΠΓ C1

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Γ2(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 6/10/2021
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/5/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ GOETHE-ZERTIFIKAT C2  Ή ΚΠΓ C2

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ποσοστα επιτυχιας

Τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών μας στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλες τις γλώσσες, αγγίζουν κάθε χρονιά το απόλυτο!