Αν είστε εργαζόμενοι, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να γίνει δωρεάν, καθώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τα Προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

ΛΑΕΚ είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση, ένας λογαριασμός που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Χάρη σε αυτόν τον λογαριασμό, οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα.

Οι Σχολές μας αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 5767740