ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Μαθαίνω ελληνικά σημαίνει μένω συνδεδεμένος με τον ελληνικό πολιτισμό με συνδετικό κρίκο τις Σχολές Καπάτου”

Η ελληνική γλώσσα αρωγός της δημοκρατίας και ενός ξεχωριστού πολιτισμού αποτελεί μια από τις 10 γλώσσες που διδάσκονται στις Σχολές Καπάτου.

Η αγάπη των ομογενών για την χώρα και την γλώσσα καθώς και η επιθυμία τους να μεταδώσουν αυτή την αγάπη στα παιδιά τους, τους οδηγεί να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικών ώστε να κρατήσουν ζωντανή την σπίθα της ελληνικής γλώσσας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς με στόχο την εγκατάσταση τους στη χώρα μας.

Οι Σχολές Καπάτου ανταποκρίνονται στα σημεία των καιρών και πραγματοποιούν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Επίλεξε το τμήμα που σε ενδιαφέρει

Στις Σχολές μας οι σπουδαστές, από τα πρώτα κιόλας μαθήματα, εξοικειώνονται με τη σωστή προφορά της γλώσσας και εξασκούνται σε όλες τις δεξιότητες. Στόχος μας είναι πρώτα από όλα ο σπουδαστής να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σωστά, σε πραγματικές καταστάσεις τη γλώσσα που μαθαίνει και βέβαια να αποκτήσει τα εφόδια που θα του εξασφαλίσουν την επιτυχία στις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Για την σχολική χρονιά 2022-2023 σας προτείνουμε τα παρακάτω τμήματα,
τα οποία διαρκούν 8 μήνες και είναι τα πλέον κατάλληλα για να καλύψετε
με τον ιδανικότερο τρόπο την ύλη κάθε επιπέδου.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

Α1-Α2  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 106

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Β1  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Β2  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Γ1  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Γ2  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

Α1-Α2

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
106

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Β1

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Β2

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Γ1

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Γ2

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ως επίσημος φορέας διοργάνωσης των εξετάσεων έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Οι εξετάσεις προσφέρονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (Α,Β,Γ,Δ).

Ως επίσημος φορέας διοργάνωσης των εξετάσεων έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Οι εξετάσεις προσφέρονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (Α,Β,Γ,Δ).

Ποσοστα επιτυχιας

Τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών μας στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλες τις γλώσσες, αγγίζουν κάθε χρονιά το απόλυτο!