ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Μετά από κάθε κύκλο σπουδών ο σπουδαστής στοχεύει στην απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία:

  • με εξάσκηση past papers,
  • καθοδήγηση στον σχεδιασμό της έκθεσης,
  • ιδιαίτερη προσοχή και εξάσκηση στο listening με ακουστικό υλικό με το οποίο ο κάθε σπουδαστής μπορεί να εξασκηθεί από το χώρο του

 

Το σχεδιαστικά προσεγμένο πλάνο σπουδών, οι καταξιωμένοι καθηγητές μας και τα βιβλία μας θα είναι το όπλο σου προκειμένου να κατακτήσεις την πιστοποίηση που επιθυμείς.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  
ΕΠΙΠΕΔA Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 20

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔA
Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
20

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα, πέρα από ένα ισχυρό εφόδιο
σε οποιαδήποτε βιογραφικό, θα σου δώσουν μόρια για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
καθώς και για την Σχολή Ξεναγών.

 Στις Σχολές μας, σε συνεργασία με τους καθηγητές σου, θα αποφασίσεις ποια πιστοποίηση καλύπτει
με τον καλύτερο τρόπο τις δικές σου ανάγκες.  Οι Σχολές μας υπερέχουν  στην προετοιμασία των σπουδαστών μας
για τις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς ο αριθμός των επιτυχόντων είναι  πολύ υψηλός.