Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη πολλών σπουδαστών της Ιταλικής και της Ισπανικής Φιλολογίας, δημιουργήσαμε νέα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την ιταλική και ισπανική γλώσσα.

Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Νοέμβριο, με παρακολούθηση ένα δίωρο την εβδομάδα και ετήσιο κόστος 390 ευρώ.

Αν είσαι λοιπόν σπουδαστής και χρειάζεται να βελτιώσεις το επίπεδο των Ιταλικών ή των Ισπανικών σου, προκειμένου να ανταποκριθείς όσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις της Σχολής σου, μην το καθυστερείς.

Τηλεφώνησε στο 210 3803355 και ενημερώσου!