Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εξετάσεις επιπέδου Α1 της γερμανικής γλώσσας λήγει στις 19/5/2017