Εξετάσεις ΚΠΓ Μάιος 2018

//Εξετάσεις ΚΠΓ Μάιος 2018

Εξετάσεις ΚΠΓ Μάιος 2018

Οι εξετάσεις ΚΠΓ για την πρώτη εξεταστική περίοδο του 2018 θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Μαΐου.

Τα εξεταζόμενα επίπεδα θα είναι τα εξής:

  • Διαβαθμισμένο επίπεδο Α για τις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά.
  • Διαβαθμισμένο επίπεδο Β για τις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά.
  • Διαβαθμισμένο επίπεδο Γ για τις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από τις 26 Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου 2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Α) να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) έως τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο 02/04/2018. Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής: α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2), β. των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1&Β2)και γ. των 100 ευρώ  για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1&Γ2)

Β) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://kpg.it.minedu.gov.gr/ ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual). Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει τη Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00.

Γ) να προσέλθουν στις ΔΙ.Δ.Ε. το αργότερο έως την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά : 1) κωδικό υποψηφίου ή εκτυπωμένη την αίτησή τους 2) την απόδειξη πληρωμής παραβόλου 3) την ταυτότητά τους και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.

2018-03-24T14:57:26+00:00