ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Αξιοποιήστε τα προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού σας!

 

Από τις συνολικές εισφορές κάθε επιχείρησης η οποία διαθέτει προσωπικό ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ, το 0,06 % αφορά στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ(Λογαριασμός Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης).  Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει ανά έτος, φτάνει έως και το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) που θα καταβάλει η επιχείρηση το αντίστοιχο έτος.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν, τόσο τα μαθήματα δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού ή στο χώρο της εταιρείας, όσο και μαθήματα με την μέθοδο σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Γνωρίζοντας ότι η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης αποτελεί επένδυση και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, η χρήση του προγράμματος ΛΑΕΚ είναι σίγουρα μια ιδιαίτερα αξιόλογη επιλογή.

Ας μην ξεχνάμε ότι το 0,06% των εισφορών ΕΦΚΑ κρατούνται ούτως ή άλλως για τον συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί λοιπόν να μην επωφεληθείτε από αυτή την ευκαιρία και να μην προσφέρετε στο προσωπικό σας τη δυνατότητα να μάθει μια ξένη γλώσσα, η οποία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην επιχείρησή σας, σε μια περίοδο μάλιστα που οι γλώσσες αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο ανάπτυξης και επικοινωνίας;

Οι Σχολές ΚΑΠΑΤΟΥ μπορούν να σας προσφέρουν μαθήματα μέσω ΛΑΕΚ αφού οι καθηγητές μας έχουν τα απαραίτητα προσόντα (Κωδικό ΛΑΕΚ) για να υποστηρίξουν αυτά τα προγράμματα. Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιούνται είτε στην εταιρεία σας ή στην Σχολή μας, είτε εξ αποστάσεως (e-learning), είτε σε γκρουπ, είτε ιδιαίτερα.

Οι επιχειρήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ μπορούν να εγγραφούν, να αποκτήσουν κλειδάριθμους και να ενταχθούν στο πρόγραμμα δηλώνοντας τους υπαλλήλους και τον φορέα που έχουν επιλέξει για να επιμορφώσει το προσωπικό τους.

Επικοινωνήστε με τις Σχολές μας και θα σας ενημερώσουμε για  τα μαθήματα μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ.