Η ισπανική κυριαρχία στην Ιταλία και η πολιτική διάρθρωση.

Το 1559 η Ιταλία περνάει επισήμως στην ισπανική κυριαρχία. Ο ιταλικός νομός  της Λομβαρδίας “Ducato di Milano”, η νότια Ιταλία “Regno di Napoli”.

Ακόμα, το ιταλικό νησί της Σικελίας “Regno di Sicilia” καθώς επίσης και της Σαρδηνίας “Regno di Sardegna” έχουν την τύχη του Μεξικού, του Περού και των Κάτων Χωρών.

Γίνονται, δηλαδή, επαρχίες της αχανούς Ισπανικής Αυτοκρατορίας, στα εδάφη της οποίας, ο ήλιος δεν έδυε ποτέ.

Το ιταλικό κράτος της Τοσκάνης, το Stato della Chiesa, il Regno di Savoia και la città marinara di Genova διατηρούν την ανεξαρτησία τους. Όμως,  βρίσκονται πάντα υπό τον ασφυκτικό έλεγχο των Ισπανών.

Στους Ισπανούς ανήκει επίσης, μια σειρά οχυρωμένων λιμανιών – ναυτικών βάσεων στην ακτή της Τοσκάνης και στο ιταλικό νησί της Elba. Βρίσκεται κοντά στις ακτές της Τοσκάνης, η οποία είχε το χαρακτηριστικό όνομα “Stato dei Presidi”.

Σε αυτά τα λιμάνια έδρευε ο ισπανικός στόλος, ο οποίος σε περίπτωση εξεγέρσεων έλεγχε ολόκληρη την ιταλική χερσόνησο.

Το μόνο ιταλικό κράτος το οποίο διατήρησε την ανεξαρτησία του από την ισπανική κυριαρχία στην Ιταλία ήταν η Δημοκρατία της Βενετίας (Repubblica di Venezia), η επονομαζόμενη “Γαληνοτάτη” (Serenissima).

Στο Δουκάτο του Μιλάνου οι Ισπανοί τοποθέτησαν έναν “κυβερνήτη” (governatore). Στις άλλες περιοχές εγκατέστησαν έναν αντιβασιλέα (vicerè) με απόλυτες εξουσίες.

Σε όλες τις περιοχές το θεσμικό αυτό όργανο πλαισιώνονταν από διάφορα συμβούλια, τα οποία ανάλογα με την περιοχή είχαν και διαφορετικό όνομα (braccio, statato ecc).

Οι Ισπανοί κυβερνήτες ή αντιβασιλείς συνεργάζονταν στην διοίκηση των περιοχών με Ιταλούς.

Στην επόμενη ενότητα θα ακολουθήσει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση της ιταλικής χερσονήσου εκείνη την περίοδο.

Ο όρος presidi στα ιταλικά σημαίνει τις φρουρές που είχαν τον έλεγχο της περιοχής.

Στις Σχολές Καπάτου διδάσκουμε την ιταλική γλώσσα, την κουλτούρα καθώς και την ιστορία του ιταλικού λαού.

Ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα αρχαρίων ιταλικής γλώσσας και για τις εξετάσεις πιστοποίησης, καλώντας στο 210 38 03 355.