Η ιστορία της πόλης της Φλωρεντίας και οι διαμάχες των φατριών κατά τη μεσαιωνική περίοδο

Η ιταλική πόλη της Φλωρεντίας ιδρύθηκε πιθανότατα το 200 π. Χ από Ρωμαίους αποίκους.

Όμως το σημαντικότερο τμήμα της ιστορίας της είναι ο Ύστερος Μεσαίωνας. Γίνεται ελεύθερη Κοινότητα (Comune), δηλαδή ανεξάρτητη ιταλική πόλη – κράτος, το 1115 μετά τον θάνατο της Μαρκησίας της Τοσκάνης Matilde di Canossa.

Η μεσαιωνική ιστορία της είναι συνυφασμένη με την πάλη των φατριών (fazioni) στο εσωτερικό της πόλης για τον έλεγχο της εξουσίας. Όλα αρχίζουν το 1200 όταν οι κάτοικοι της πόλης διαιρούνται μεταξύ Γουέλφων (Guelfi) και Γιβελλίνων (Ghibellini).

Οι πρώτοι ήταν υποστηρικτές του Πάπα και οι δεύτεροι υποστηρικτές του Γερμανού αυτοκράτορα. Στην ουσία, όμως, τα βασικά αίτια του διαχωρισμού αυτού ήταν πολιτικά και οικονομικά και αφορούσαν το εσωτερικό της πόλης.

Διάσημες στην ιστορία έχουν παραμείνει οι διαμάχες μεταξύ των οικογενειών Amidei και Buondelmonti που οδήγησαν στην καταστροφή 36 πυργόσπιτων. Οι διαμάχες θα πάψουν προσωρινά με τη θέσπιση του πολιτικού αξιώματος του Podestà.

Το 1250 με τον θάνατο του αυτοκράτορα Federico II, οι Γουέλφοι στους κόλπους των οποίων έχουν συσπειρωθεί οι μεγαλοαστοί (popolo grassso) θα κατορθώσουν να διώξουν από την πόλη τους Γιβελλίνους με τους οποίους είχαν συνταχθεί οι ευγενείς (magnati) της πόλης.

Το 1260 οι Φλωρεντινοί Γιβελλίνοι με τη βοήθεια της Σιένας (Siena) και του βασιλιά της Σικελίας Manfredi θα συντρίψουν τους Φλωρεντινούς Γουέλφους, στο Montaperti, και θα πάρουν τον έλεγχο της πόλης.

Οι Γιβελλίνοι της Ιταλίας ήθελαν την καταστροφή της Φλωρεντίας. Όμως, ο Φλωρεντινός Γιβελλίνος Farinata degli Uberti θα αντιδράσει και θα σώσει την πόλη του από την καταστροφή. Το 1266 με την πτώση του Manfredi θα έρθει και το τέλος των Γιβελλίνων.

Οι Φλωρεντινοί όμως θα ξαναχωριστούν πολύ σύντομα σε φατρίες.

Η μία θα είναι των Λευκών Γουέλφων (Guelfi Bianchi), που συσπειρώνονται γύρω από την οικογένεια των Cerchi. Η άλλη φατρία είναι οι Μαύροι Γουέλφοι (Guelfi Neri) με βασικότερους εκπρόσωπους τα μέλη της οικογένειας Donati. Τους τελευταίους υποστηρίζει ο Πάπας Βονιφάτιος Η’ (Bonifacio VIII).

Στις διαμάχες αυτές εμπλέκονται και διάσημα πρόσωπα των ιταλικών γραμμάτων, όπως ο Dante Alighieri και ο Guido Cavalcanti που ήταν με την πλευρά των Λευκών.

Τελικά, οι Μαύροι Γουέλφοι με τη βοήθεια του Πάπα θα καταλάβουν το 1300 πραξικοπηματικά την εξουσία και οι Λευκοί Γουέλφοι, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Dante, θα πάρουν τον δρόμο της εξορίας.

Στις Σχολές Καπάτου αρχίζουν νέα τμήματα ιταλικών. Ενημερωθείτε στο 210 38 03 355.