Η ιταλική γλώσσα και το διαδίκτυο

L’ italiano e la rete: Le reti per l’ italiano

18a settimana della lingua italiana nel mondo

Tante iniziative per celebrare la lingua italiana nel mondo. Quest’ anno in particolare si è venuto analizzare il ruolo di internet e dei social media nelle trasformazioni che la lingua italiana sperimenta e come strumento per possibilittà di studio e diffusione.

18η εβδομάδα ιταλικής γλώσσας στον κόσμο

Η ιταλική γλώσσα και το διαδίκτυο

Διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση της ιταλικής γλώσσας ανά τον κόσμο.

https://www.youtube.com/watch?v=eQWe95NpSDg