Το 1444 ο Oddantonio da Montefeltro λαμβάνει από τον Πάπα τον τίτλο του δούκα του Urbino.

Από αυτό το σημείο και έπειτα ξεκινά μια λαμπρή περίοδος για την πόλη. Οι πιο σημαντικοί δούκες ήταν χωρίς αμφιβολία ο Federico da Montefeltro και ο γιος του Guidobaldo. Κατέστησαν το Urbino ένα από τα πιο ισχυρά και σημαντικά ιταλικά κράτη της Αναγέννησης.

Να σημειώσουμε ότι το δουκάτο του Urbino (Ducato di Urbino) βρισκόταν εντός των ορίων του Παπικού Κράτους (Stato della Chiesa, Stato papale o Santa Sede).

Τον πλούτο και την ευημερία της πόλης περιγράφει ο Ιταλός λογοτέχνης Baldessar Castiglione (1478 – 1529) στην πραγματεία (trattato) του ο Αυλικός (Il Cortegiano).

Ο Castiglione περιγράφει το μεγαλοπρεπές δουκικό ανάκτορο, το οποίο ήταν διακοσμημένο με λαμπρότατα έργα τέχνης.

Επίσης, οι βιβλιοθήκες του μεγάρου φιλοξενούσαν πολυτελείς εκδόσεις κλασσικών αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων.

Ο Castiglione περιγράφει τον Federico και τον Guidobaldo ως άνδρες ευγενείς, σοφούς, δυνατούς και δίκαιους. H  μόρφωση και η παιδεία τους είχε όλα τα χαρακτηριστικά του αναγεννησιακού πολιτισμού.

O Federico da Montefeltro θα αναλάβει τον επίσημο ρόλο του στρατιωτικού αρχηγού του Παπικού Κράτους.

Οι Montefeltro φιλοξένησαν στην Αυλή τους σημαντικές προσωπικότητες των ιταλικών αναγεννησιακών τεχνών και γραμμάτων.

Μεταξύ αυτών βρίσκουμε τον αρχιτέκτονα Leon Battista degli Alberti και τους ζωγράφους Raffaello Sanzio, Piero della Francesca. κ.α.

Το 1506 ιδρύθηκε το περίφημο πανεπιστήμιο του Urbino, το οποίο προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στην πόλη.

Οι Σχολές Καπάτου έχουν ταυτίσει το όνομα τους με την ιταλική γλώσσα και τις σπουδές στα ιταλικά πανεπιστήμια. Σπουδαστές τώρα, μελλοντικοί πτυχιούχοι.

Μια από τις εξειδικεύσεις που προσφέρει ο όμιλος μας είναι η προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών για τα ιταλικά ΑΕΙ.

Στις σχολές μας, οι υποψήφιοι μαθητές ακολουθούν μια πλήρως εξειδικευμένη προετοιμασία τόσο στην ιταλική γλώσσα, μέσω της κατανόησης της γραμματικής και του λεξιλογίου, όσο και στην επιστημονική ορολογία.

Ακολουθούν προγράμματα σπουδών που τους βοηθούν να μπορούν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο, να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του πρώτου έτους φοίτησης στη σχολή και να ενταχθούν ομαλά στην ιταλική πραγματικότητα.

Ενημερωθείτε σχετικά με τα νέα τμήματα των σχολών μας καλώντας στο 210 38 03 355.