Στο νότιο άκρο του ανατολικού ποδιού της Πελοποννήσου, πάνω σε μια νησίδα ορθώνεται μια καστροπολιτεία. Όταν κάποιος την επισκέπτεται έχει την εντύπωση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή.

Πρόκειται για τη Μονεμβασιά, που οι Φράγκοι και οι Βενετοί ονόμαζαν «Malvasia».

Ένα από τα πράγματα που θαυμάζουμε στην πανέμορφη βυζαντινή καστροπολιτεία είναι τα ίχνη στα κτίρια και τα τείχη από την περίοδο της Βενετοκρατίας.

Πράγματι, η Μονεμβασιά, το Ναύπλιο, η Κέρκυρα και πολλές άλλες παράκτιες και νησιωτικές περιοχές του ελλαδικού χώρου σχετίζεται άμεσα με την Ιταλία.

Το 1460 οι Μονεμβασίτες, φοβούμενοι την επέλαση των Τούρκων στην Πελοπόννησο, προσέφεραν την πόλη τους στον μεγάλο φιλέλληνα Πάπα Πίο Β’.

Η παπική κυριαρχία κράτησε μόνο τρία χρόνια. Όταν ξέσπασε ο βενετοτουρκικός πόλεμος οι Μονεμβασίτες προτίμησαν τους Βενετούς που κατείχαν καίριες θέσεις στην περιοχή. Έτσι, ξεκινά η περίοδος της Α’ Βενετοκρατίας (1463 – 1540).

Οι Βενετοί ενίσχυσαν τις οχυρώσεις του κάστρου και ανήγειραν δημόσια κτίρια στην Επάνω Πόλη, όπως το μέγαρο του προβλεπτή Sebastiano Renieri.

Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις νέες τεχνικές του πολέμου που επέφερε η χρήση της πυρίτιδας. Έτσι άρχισαν να αντιλαμβάνονται και τη στρατιωτική και εμπορική σημασία της Μονεμβασιάς.

Παράλληλα στην Κάτω Πόλη ανεγείρονται καθολικές εκκλησίες. Ωστόσο, η καταπιεστική πολιτική των Βενετών δημιούργησε προβλήματα στις σχέσεις του ελληνικού στοιχείου με το βενετικό. Τόσο στο θέμα της θρησκείας όσο και στην οικονομική κάμψη της περιοχής.

Το 1540 η Μονεμβασιά περνάει στα χέρια της τουρκικής κυριαρχίας.

Το 1690 οι Βενετοί επανακτούν τον έλεγχο της Μονεμβασιάς και αρχίζει η περίοδος της Β’ Βενετοκρατίας (1690 – 1715).

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Πελοπόννησο όπου η βενετική πολιτική ήταν καταπιεστική, η Μονεμβασιά γνώρισε ηπιότερη αντιμετώπιση για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Οι Βενετοί ενίσχυσαν τα οχυρωματικά έργα του φρουρίου και της γέφυρας, ενώ χτίστηκαν νέα κτίρια και ναοί.

Στην πόλη κατέφυγαν πολλοί Κρητικοί έπειτα από την πτώση της μεγαλονήσου στους Τούρκους (1669). Ενώ πολλοί Μονεμβασίτες, που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους, επέστρεψαν στην πόλη.

Το 1715 η καστροπολιτεία παραχωρείται από την ιταλική ναυτική δημοκρατία της Βενετίας στην τουρκική κυριαρχία έναντι αμοιβής.

Στις Σχολές Καπάτου διδάσκουμε την τουρκική γλώσσα. Ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα στο 210 38 03 355.