Στις μέρες μας, οι νέοι μαθαίνουν ξένες γλώσσες, που τους είναι απαραίτητες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι γλώσσες είναι μια επένδυση για το μέλλον τους.

Τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται από πολλά εκατομμύρια ανθρώπων στην υφήλιο. Η χρησιμότητα ενός λεξικού στην εκμάθηση των ισπανικών, είναι προφανής.

Κάθε μέρα διεισδύουν πολλά καινούρια λήμματα στην καθημερινότητα του ισπανόφωνου πληθυσμού. Η διείσδυση αυτών των λημμάτων στη γλώσσα, γίνεται με τη βοήθεια της διαφήμισης, σε κάθε μαζικό μέσο ενημέρωσης.

Επίσης σε αυτή τη δημιουργία των νεολογισμών συμβάλλει ο μοντέρνος τρόπος ζωής, που συμπληρώνεται με τη χρήση του διαδικτύου.

Αν δεν θέλουμε να βομβαρδίζουμε τους μαθητές μας διαρκώς με διδασκαλία διαφόρων

νεολογισμών, καλό θα είναι να διακρίνουμε ποιοι είναι εκείνοι που έχουν τη δυνατότητα να επιζήσουν με το πέρασμα του χρόνου και ποιοι, αντιθέτως, είναι εφήμεροι.

Παρουσιάζοντας την κάθε διδακτική ενότητα στην ισπανική γλώσσα, δίνουμε το αντίστοιχο λεξιλόγιο. Όμως, χρειάζεται να το προσαρμόσουμε μέσα στο λόγο και στις σκέψεις μας, τηρώντας απαραίτητα τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού.

Περνώντας λοιπόν από μια λέξη σε μια φράση, είναι απαραίτητη η σωστή σύνταξη, η καλή χρήση λημμάτων, προθέσεων, συνδέσμων.

Ένα λεξικό, δεν είναι ένα ανιαρό ρεπερτόριο κανόνων γραμματικής και συντακτικού. Αντιθέτως, στοχεύει στο να συντάσσει  και να οργανώνει τις σκέψεις μας, μέσα σε κάθε συγκεκριμένη φράση.

Βασικά, συμβάλλει στη δημιουργία λόγου, δίνοντας άφθονα παραδείγματα, ένα θησαυρό γνώσεων.

Ένα λεξικό, είναι μια δωρεά γλωσσικής εμπειρίας από τους συγγραφείς, έτσι ώστε να βοηθήσει τους χρήστες να μάθουν να εκφράζονται σωστά στην ισπανική γλώσσα, είτε στο γραπτό, είτε στον προφορικό λόγο.

Η σωστή μελέτη των λημμάτων του ισπανικού λεξικού βοηθά στην εμβάθυνση της γλώσσας. Η δε προσπάθεια πρέπει να γίνεται μεθοδικά, για να αποδώσει καλύτερα.

Στις Σχολές Καπάτου διδάσκουμε την ισπανική γλώσσα και στα πλαίσια της πλούσιας εκδοτικής μας δραστηριότητας (Primus Ediciones), παρουσιάζουμε στους φίλους αναγνώστες το Diccionario Español – Griego – Español.

Μια δημιουργία εμπνευσμένη από την αγάπη μας για τη γλώσσα, που απευθύνεται όχι μόνο σε σπουδαστές, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να έχουν ένα αποτελεσματικό και χρήσιμο εγχειρίδιο, σαν βοήθημα στην καθημερινή τους επαφή με την ισπανική γλώσσα.

Ενημερωθείτε για τα νέα τμήματα αρχαρίων ισπανικών, στο 210 38 03 355.