Ισπανικά Επίπεδο Α1-Α2-Β1

Encuentros Españoles – A1/A2/B1

Curso de español para extranjeros.

Βιβλίο για την κατάκτηση της ισπανικής ως ξένης γλώσσας σε επίπεδο intermedio Β2, με πλούσιο αυθεντικό γλωσσικό υλικό, θεματικό λεξιλόγιο, πίνακες γραμματικής και πλήθος δραστηριοτήτων όπως ασκήσεις προσομοίωσης, παιχνίδια ρόλων, θέματα συνομιλίας, τεστ αυταξιολόγησης κ.α. Βασίζεται στον συνδυασμό του δομολειτουργικού και επικοινωνιακού μοντέλου και συντελεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου). Κατάλληλο για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας DELE.

ISBN: 978-960-6833-12-0  |   Αρ. σελ. 200   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

Español en práctica – A1/A2/B1

Libro de ejercicios gramaticales.

Λειτουργεί ως απαραίτητο συμπλήρωμα του αντίστοιχου βιβλίου Encuentros Españoles. Αποτελείται από ασκήσεις ποικίλης τυπολογίας, κλειστού και ανοικτού τύπου που αφενός διευκολύνουν την αφομοίωση των διδαχθέντων φαινομένων και αφετέρου διευρύνουν τη θεωρία με επιπλέον δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας και υποστηρικτικό υλικό. Βιβλίο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επιπέδου inicial A1-A2-Β1.

ISBN: 978-960-6833-13-7     |    Αρ. σελ. 176   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

Gramática de la lengua española en práctica

Gramática española.

Ένα εύχρηστο βιβλίο θεωρίας της ισπανικής γραμματικής γραμμένο στα ελληνικά. Αναλύει το απλούστερο ως και το πιο σύνθετο γραμματικό φαινόμενο και ταυτόχρονα διερευνά τη λειτουργία της ισπανικής γλώσσας μεθοδικά και εξαντλητικά. Εγχειρίδιο το οποίο βοηθά τόσο τον σπουδαστή όσο και τον καθηγητή, πρακτικό, επεξηγηματικό που δεν αφήνει αναπάντητα ερωτήματα.

ISBN: 978-960-7253-98-9   |    Αρ. σελ. 168   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

En audición – Nivel Inicial

Ακουστικοί διάλογοι.

Βιβλίο κατανόησης προφορικού λόγου για το επίπεδο Inicial, με δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών. Περιλαμβάνονται δέκα θεματικές ενότητες, αναφερόμενες σε ποικίλες καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις και υποβοηθούμενες από το αντίστοιχο λεξιλόγιο.

ISBN: 978-960-6833-01-4   |   Αρ. σελ. 56   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

¡A CONJUGAR! verbos en español

Ρήματα στα ισπανικά.

Το βιβλίο ¡A CONJUGAR! verbos en español έρχεται να απαντήσει στα ερωτήματα που γεννά συχνά η κλίση των ρημάτων στα ισπανικά.
Το εγχειρίδιο αποτελείται από 3 μέρη:

  • Στο πρώτο παρουσιάζονται 82 πρότυπα κλίσης. Καλύπτουν από τα βοηθητικά και τα ομαλά ρήματα, μέχρι τα πιο περίπλοκα στην κλίση τους, σε όλους τους χρόνους και τις εγκλίσεις. Δίπλα σε κάθε απαρέμφατο εμφανίζεται μια σύντομη περιγραφή της ιδιαιτερότητάς του.
  • Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει μια λίστα με περισσότερα από 4.500 ρήματα. Δίπλα σε κάθε ρήμα υπάρχει ένας αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στο πρότυπο κλίσης του, καθώς και μια παραπομπή σε σημειώσεις, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
  • Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει περισσότερα από 800 ρήματα με τις προθέσεις με τις οποίες συντάσσονται, μαζί με απλά και κατανοητά παραδείγματα.

ISBN: 978-960-6833-08-3   |   Αρ. σελ. 136   |

Αγοράστε το τώρα online!

Amor a primera vista

Ιστορίες για εύκολη ανάγνωση.

Μια νεανική ιστορία αγάπης δύο σπουδαστών, που συναντιούνται στην Ισπανία, γραμμένη σε απλή ισπανική γλώσσα για το επίπεδο inicial. Η πρώτη συνάντηση, η Barcelona, η φλόγα μιας καινούργιας αγάπης, το πρώτο φιλί, οι σπουδές, τα όνειρα για μια κοινή ζωή…

ISBN: 960-7253-66-3  |    Αρ. σελ. 48  |    Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

Diccionario Español – Griego / Griego – Español

Το λεξικό μας.

Ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους όσους ασχολούνται με την ισπανική γλώσσα.
● 35000 λήμματα
● 60000 εκφράσεις
● Νεολογισμοί
● Επιστημονική ορολογία
● Πίνακες γραμματικής και γενικού περιεχομένου

ISBN: 978-960-6833-00-7  |    Αρ. σελ. 856  |    Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

Diccionario de bolsillo Español – Griego / Griego – Español

Το μικρό μας λεξικό.

Λεξικό τσέπης απαραίτητο για όλους όσους ασχολούνται με την ισπανική γλώσσα.
● Ανάλυση 22000 λημμάτων.
● Γραμματικοί πίνακες.
● Επιστημονική ορολογία
● Πίνακες γενικού περιεχομένου

ISBN: 978-960-6833-05-2  |    Αρ. σελ. 480

Αγοράστε το τώρα online!