Ισπανικά Επίπεδο B2

Nuevos Encuentros – Nivel Intermedio

Curso de español para extranjeros.

Βιβλίο για την κατάκτηση της ισπανικής ως ξένης γλώσσας σε επίπεδο intermedio Β2, με πλούσιο αυθεντικό γλωσσικό υλικό, θεματικό λεξιλόγιο, πίνακες γραμματικής και πλήθος δραστηριοτήτων δηλαδή ασκήσεις προσομοίωσης, παιχνίδια ρόλων, θέματα συνομιλίας, τεστ αυταξιολόγησης κ.α. Βασίζεται στον συνδυασμό του δομολειτουργικού και επικοινωνιακού μοντέλου και συντελεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Κατάλληλο για την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας DELE.

ISBN: 978-960-7253-97-2   |   Αρ. σελ. 224   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

Español en práctica – Nivel B2

Libro de ejercicios gramaticales.

Βιβλίο ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του επιπέδου intermedio Β2. Λειτουργεί ως απαραίτητο συμπλήρωμα του αντίστοιχου βιβλίου Nuevos Encuentros. Αποτελείται από ασκήσεις ποικίλης τυπολογίας, κλειστού και ανοικτού τύπου που αφενός διευκολύνουν την αφομοίωση των διδαχθέντων φαινομένων και αφετέρου διευρύνουν τη θεωρία με επιπλέον δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας και υποστηρικτικό υλικό.

ISBN: 978-960-7253-95-8     |    Αρ. σελ. 184   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

En audición – Nivel Intermedio

Ακουστικοί διάλογοι.

Βιβλίο κατανόησης προφορικού λόγου για το επίπεδο intermedio, με δραστηριότητες πολλαπλών επιλογών προσαρμοσμένες στα μοντέλα εξετάσεων DELE. Περιλαμβάνονται ανακοινώσεις, συνεντεύξεις και αυθεντικά κείμενα ανταποκρινόμενα στην τυπολογία των εξετάσεων και συνοδευόμενα από μεταγραφή του ηχογραφημένου υλικού.

ISBN: 978-960-6833-04-5   |    Αρ. σελ. 32   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!