ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ο χρόνος μαθημάτων κατανέμεται στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που περιλαμβάνει η εκμάθηση μια ξένης γλώσσας. Διδάσκονται νέα γραμματικά φαινόμενα, νέο λεξιλόγιο και οι στρατηγικές ανάπτυξης του γραπτού και του προφορικού λόγου. Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται  πάντα να χρησιμοποιούν όλα αυτά που μαθαίνουν προκειμένου να φτάσουν στον στόχο τους, ο οποίος είναι να χειρίζονται με επάρκεια την γλώσσα που μαθαίνουν και να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε αυτή. Όλοι θα συμφωνούσαμε όμως ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο προφορικός λόγος.

Για αυτό στο τέλος της σχολικής χρονιάς, προτείνονται ολιγόωρα θερινά τμήματα συνομιλίας. Σε αυτά τα τμήματα δεν διδάσκεται τίποτα καινούριο όσον αφορά τη γραμματική και το λεξιλόγιο γιατί τα έχεις ήδη διδαχθεί σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θα επικεντρωθούμε όμως στην αφομοίωση όλων αυτών που έμαθες, ώστε να μπορείς να τα χρησιμοποιείς με ακόμα μεγαλύτερη επάρκεια στον προφορικό λόγο.

 

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔAΑ1-Α2-Β1-Β2-Γ1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ10

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔA
Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
10

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση των ήδη διδαγμένων δομών στην παραγωγή προφορικού λόγου.
Η παρακολούθηση ενός τέτοιου τμήματος  θα σε βοηθήσει να αφομοιώσεις ακόμη καλύτερα το λεξιλόγιο.

 Επίσης θα εμπεδώσεις τις συντακτικές δομές της γλώσσας και θα αναπτύξεις ακόμα περισσότερο τις προφορικές σου δεξιότητες.
Επιπλέον, θα μειώσει το χρονικό διάστημα που βρίσκεσαι μακριά από την τάξη και τη γλώσσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
κάνοντας ακόμα πιο εύκολη τη συνέχιση των σπουδών σου.