Οι σχολές Καπάτου από το 1983 αποτελούν εγγύηση στην προετοιμασία υποψηφίων για τα ιταλικά ΑΕΙ.

Τώρα στις σχολές μας ξεκινά ένα νέο καλοκαιρινό τμήμα προετοιμασίας για σπουδές στην Ιταλία.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γ. Καπάτου.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην κεντρική γραμματεία των Σχολών.