Ιταλικά Επίπεδο C1

Incontri Nuovi – Superiore

Corso di italiano per stranieri.

Εύχρηστο εγχειρίδιο, ακολουθεί τη σειρά Incontri Nuovi και είναι χωρισμένο σε 16 θεματικές ενότητες. Πρόκειται για ένα βίβλιο πλούσιο σε επικοινωνιακά και κοινωνικά ερεθίσματα. Το λεξιλόγιο, τα θέματα, οι γλωσσικές λειτουργίες και τα γραμματικά φαινόμενα ακολουθούν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γλώσσες και τις πιστοποιήσεις του επιπέδου C1.

ISBN: 978-960-6833-06-9   |   Αρ. σελ. 152   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!

In pratica – Superiore

Libro di esercizi grammaticali.

Βιβλίο θεωρίας της ιταλικής γραμματικής με ασκήσεις και γλωσσικές δραστηριότητες για το επίπεδο superiore C1. Ανταποκρίνεται σε όλες τις διδακτικές ανάγκες, παρουσιάζοντας τις γραμματικές δομές με αναλυτικούς πίνακες και επεξηγηματικά σχόλια. Επαληθεύει τη γνώση με ακήσεις ποικίλης τυπολογίας δηλαδή πολλαπλές επιλογές, ερωτήσεις κατανόησης, ασκήσεις συμπλήρωσης, αντιστοίχηση φράσεων, σταυρόλεξα κλπ., καθώς και με test βαθμιαίας δυσκολίας βασισμένα σε αυθεντικό γλωσσικό υλικό. Προετοιμάζει με επιτυχία για τις εξετάσεις διάφορων διπλωμάτων γλωσσομάθειας.

ISBN: 960-7253-87-6     |    Αρ. σελ. 152   |   Δείγμα PDF

Αγοράστε το τώρα online!