ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Στις Σχολές μας το ταξίδι της ιταλικής γλώσσας αρχίζει από πολύ νωρίς.

Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά σας να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο μαθαίνοντας ιταλικά στις Σχολές μας εύκολα και ευχάριστα, με λίγες μόνο ώρες παρακολούθησης την εβδομάδα.

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στην μέθοδο Καπάτου. Πρόκειται για  μια μεθοδολογία ειδικά μελετημένη για τους νέους μαθητές. Αναλυτικά μέσα από επικοινωνιακές καταστάσεις που αφορούν την καθημερινότητα των νέων διδάσκεται η γραμματική και παραδίδεται το λεξιλόγιο της κάθε διδακτικής ενότητας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης  μικρές εκθέσεις για την  παραγωγή του γραπτού λόγου,  listening που βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν μια καλή προφορά της ιταλικής γλώσσας καθώς και σύντομα τεστ στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Ακολουθώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκμάθησης με υπομονή και αισιοδοξία ο μαθητής οδηγείται στην απόκτηση του επιθυμητού πτυχίου.

Επίλεξε το τμήμα που σε ενδιαφέρει

Τα εγχειρίδια διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας βασίζονται στην μεθοδολογία των Σχολών Καπάτου.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ELEMENTARE  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
   

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
INTERMEDIO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
   

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
MEDIO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
   

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ELEMENTARE

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

INTERMEDIO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β1(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

MEDIO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ