ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Μετά από κάθε κύκλο σπουδών ο σπουδαστής στοχεύει στην απόκτηση πτυχίου γλωσσομάθειας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία:

  • με εξάσκηση past papers,
  • καθοδήγηση στον σχεδιασμό της έκθεσης,
  • ιδιαίτερη προσοχή και εξάσκηση στο listening με ακουστικό υλικό με το οποίο ο κάθε σπουδαστής μπορεί να εξασκηθεί από το χώρο του

 

Δημιουργήσαμε ειδικό ταχύρρυθμο τμήμα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ 

Το σχεδιαστικά προσεγμένο πλάνο σπουδών, οι καταξιωμένοι καθηγητές μας και τα βιβλία μας θα είναι το όπλο σου προκειμένου να κατακτήσεις την πιστοποίηση που επιθυμείς.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣΕΠ 
ΕΠΙΠΕΔAΑ1-Α2-Β1-Β2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ11/10/2023
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ140
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔA
Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
20

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Οι πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα, πέρα από ένα ισχυρό εφόδιο
σε οποιαδήποτε βιογραφικό, θα σου δώσουν μόρια για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
καθώς και για την Σχολή Ξεναγών.

 Στις Σχολές μας, σε συνεργασία με τους καθηγητές σου, θα αποφασίσεις ποια πιστοποίηση καλύπτει
με τον καλύτερο τρόπο τις δικές σου ανάγκες.  Οι Σχολές μας υπερέχουν  στην προετοιμασία των σπουδαστών μας
για τις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς ο αριθμός των επιτυχόντων είναι  πολύ υψηλός.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

«Μαθητές μας σήμερα… καθηγητές αύριο»… 

Από το 1983 έχουμε ταυτίσει την επιτυχία της εισαγωγής στην Ιταλική Φιλολογία με το όνομα Καπάτου.

Γεγονός είναι ότι μεγάλος αριθμός εισακτέων στο τμήμα της Ιταλικής Φιλολογίας προέρχεται από τις Σχολές μας.

Στις Σχολές μας παρέχονται ειδικά τμήματα προετοιμασίας για σίγουρη επιτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις με σκοπό την εισαγωγή στην Ιταλική Φιλολογία.

Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα Ιταλικής Φιλολογίας στις Σχολές Καπάτου.

Επιπλέον, πέρα από τα μαθήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στην Ιταλική Φιλολογία, στις Σχολές μας παρέχονται ενισχυτικά μαθήματα για τους ήδη φοιτητές της σχολής.  Διδάσκει η διευθύντρια της σχολής Γιώτα Καπάτου.