ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Το Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας Καπάτου, με την πολύχρονη δραστηριότητά του στον χώρο, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Μετάφραση τεχνικών, οικονομικών, ιατρικών, νομικών αλλά και γενικού περιεχομένου και λογοτεχνικών κειμένων, από και προς τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες, τα τουρκικά, τα κινέζικα, τα ρωσικά και τα σουηδικά.

Μετάφραση ιστοσελίδων.

Διερμηνεία, ταυτόχρονη και διαδοχική

Εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού για εκθέσεις και συνέδρια.

Γραμματειακή υποστήριξη για επικοινωνία με το εξωτερικό.

Απομαγνητοφώνηση ακουστικού υλικού.

Η εμπειρία και ο επαγγελματισμός της επιστημονικής ομάδας μεταφραστών, επιμελητών και διερμηνέων με τους οποίους συνεργάζεται το Κέντρο μας εξασφαλίζουν την ποιότητα, την ακρίβεια και τον σεβασμό στους χρόνους παράδοσης της δουλειάς μας.

Η ανταπόκριση του Κέντρου Μετάφρασης και Διερμηνείας Καπάτου στις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά, όπως επίσης η συνέπεια και η άριστη σχέση ποιότητας–τιμής των υπηρεσιών του, κέρδισαν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία αξιόλογων εταιριών.

Κάποιοι από τους πελάτες μας:

  
LUXOTTICAKENWOOD
DELONGHΙYELLOW ROSE
COSMOTEIBERDROLA
HPEUROPASSISTANCE
BIOGERLIQUIDART
ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)SDL Solar
Creative PlusRAXEVSKY
LUXOTTICA
KENWOOD
DELONGHΙ
YELLOW ROSE
COSMOTE
IBERDROLA
HP
EUROPASSISTANCE
BIOGER
LIQUIDART
ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)
SDL Solar
Creative Plus
RAXEVSKY