ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Στις Σχολές μας το ταξίδι της κινεζικής γλώσσας αρχίζει από πολύ νωρίς.

Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά σας να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο μαθαίνοντας κινεζικά στις Σχολές μας εύκολα και ευχάριστα, με λίγες μόνο ώρες παρακολούθησης την εβδομάδα.

Πρόκειται για  μια γλώσσα αρκετά διαφορετική από τις υπόλοιπες, αφού μας γοητεύει η δυνατότητα εξοικείωσης με τους χαρακτήρες. Με την μέθοδο  και την εμπειρία των Σχολών μας οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από θεματικές της καθημερινότητας να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο, την γραμματική καθώς επίσης και σωστή σύνταξη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης  μικρές εκθέσεις για την  παραγωγή του γραπτού λόγου,  listening που βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν μια καλή προφορά της κινεζικής γλώσσας καθώς και σύντομα τεστ στο τέλος κάθε κεφαλαίου.  Η ικανότητα τους να συνομιλούν, αποτελεί έναν ακόμα στόχο που οι μαθητές καταφέρνουν να κατακτήσουν.

 

Επίλεξε το τμήμα που σε ενδιαφέρει

Ακολουθώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκμάθησης με υπομονή και αισιοδοξία ο μαθητής οδηγείται στην απόκτηση του πτυχίου που αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την επίτευξη των στόχων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

HSK1  
ΕΠΙΠΕΔΟ HSK1 (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
   

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
HSK2  
ΕΠΙΠΕΔΟ HSK2 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
   

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
HSK3  
ΕΠΙΠΕΔΟ HSK3 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 112
   

 

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

HSK1

ΕΠΙΠΕΔΟ
HSK1 (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

HSK2

ΕΠΙΠΕΔΟ
HSK2 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

HSK3

ΕΠΙΠΕΔΟ
HSK3 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
112
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ