Η κινεζική γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από τις γλώσσες που μιλιούνται στην Ευρώπη. Διαφορετική ως προς τη γραφή με ιδεογράμματα και ως προς τους τόνους της φωνής. Είναι πραγματικά ένας καινούργιος κόσμος.

Ιδεογράμματα

Υπάρχουν πάνω από 56.000 χαρακτήρες στην κινεζική γλώσσα, οι οποίοι περιλαμβάνουν εικονογράμματα, απλά και σύνθετα ιδεογράμματα, καθώς και χαρακτήρες που περιλαμβάνουν φωνητικά και σημασιολογικά στοιχεία. Για λόγους ευκολίας συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στο σύνολο αυτών των χαρακτήρων ως ιδεογράμματα.

Προκειμένου να επικοινωνήσει κάποιος επαρκώς στα κινεζικά και να μπορεί να διαβάσει μια κινεζική εφημερίδα, αρκούν από 2.000 έως 3.000 ιδεογράμματα.

Οι κινέζοι μαθητές, τελειώνοντας την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γνωρίζουν περίπου 2.500 ιδεογράμματα, ενώ μετά την ολοκλήρωση του πρώτου επιπέδου πανεπιστημιακών σπουδών φτάνουν να κατέχουν 3.500 περίπου. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου μπορεί να κατέχει σχεδόν 6.000 ιδεογράμματα.

 

Τόνοι

Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τόνοι, η χρήση των οποίων μπορεί να διαφοροποιήσει τελείως το νόημα μιας λέξης.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά με τους ποικίλους αυτούς τονισμούς είναι ότι το κλίμα της χώρας προέλευσης και τα χαρακτηριστικά της ομιλούμενης γλώσσας συνδέονται μεταξύ τους. Η υγρασία του κλίματος ευνοεί τη δημιουργία γλωσσών με βασικό χαρακτηριστικό την εναλλαγή του τόνου της φωνής. Σε γενικές γραμμές, οι τονικές γλώσσες καλλιεργούνται στα υγρά κλίματα. Αυτή η επιβεβαίωση βασίζεται σε μια μελέτη του Ινστιτούτου Μαξ Πλάνκ για την Εξελικτική Ανθρωπολογία με έδρα τη Λειψία.*

Βασικό στοιχείο το οποίο οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα είναι η ανθρώπινη ανατομία. Οι φωνητικές χορδές έχουν ανάγκη από ζεστά και υγρά κλίματα για να παράγουν την εναλλαγή στον τόνο της φωνής. Το «ζέσταμα» της φωνής προκειμένου να «πιάσεις» τον σωστό τόνο είναι απαραίτητο στοιχείο για να επικοινωνήσεις και να γίνεις αντιληπτός .

 

*  Άρθρο του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ για την Εξελικτική Ανθρωπολογία, Λειψία, δημοσιευμένο στο «Proccedings of the National Academy of Sciences»