ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Έπειτα από πολυετή εμπειρία και συνεργασία με σπουδαστές του εξωτερικού
έχουμε προσαρμόσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα ώστε να μπορεί κάθε μαθητευόμενος
από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να έχει πρόσβαση σε μία από τις 10 γλώσσες που διδάσκουμε
με τα ελληνικά ως μητρική γλώσσα του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το γεγονός αυτό κάνει το μάθημα πιο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα καθόλου χρονοβόρο.

Είναι γεγονός πως αυτός είναι ο λόγος που Έλληνες του εξωτερικού
μας εμπιστεύονται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά τους
καθώς επίσης και μιας άλλης ξένης γλώσσας.

Μένω στο εξωτερικό σημαίνει μένω συνδεδεμένος
με τον ελληνικό πολιτισμό με συνδετικό κρίκο τις Σχολές Καπάτου.

Επικοινώνησε με τα κεντρικά των Σχολών Καπάτου για να μάθεις περισσότερα.