Αναμένουμε την προκήρυξη σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020

Ωστόσο ενημερώνουμε ότι:

Γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής:

1)      Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου καλύπτοντας ποσοστό 70%

2)      Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 30%.

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών που έχουν στην κατοχή τους, πρέπει να έχουν και πιστοποιημένη άριστη γνώση, τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, ανεξάρτητα από τη μητρική τους γλώσσα την Ελληνική .

Η πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι: Άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2 .

Συγκεκριμένα, οι Σχολές Ξεναγών είναι μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ετών.  Η φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στα μέλη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα) προστίθενται 10 μόρια

Α. Απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου

Κριτήρια Μόρια
1. Τυπική εκπαίδευση
Βαθμός απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου Μονάδες βαθμού απολυτηρίου x 10
2. Ξένες Γλώσσες
α. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) 100
β. Άριστη γνώση γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) 200
γ. Άριστη γνώση μίας εκ των εξής γλωσσών: ρωσικής, τουρκικής (επίπεδο Γ2/C2) 300
δ. Άριστη γνώση μίας εκ των εξής γλωσσών:  κινέζικης, πορτογαλικής, σουηδικής (επίπεδο Γ2/C2)

400

 

 

Β. Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κριτήρια Μόρια
1. Τυπική εκπαίδευση
α. Βαθμός πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μονάδες βαθμού τίτλου x 10
β. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής της παρ. 2 του αρ. 14 του ν.710/1977 (Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας) 100
γ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (σε περίπτωση υποψηφίου που κατέχει πέραν του ενός τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών μοριοδοτείται μόνο ο ένας) 30

 

δ. Διδακτορικό δίπλωμα (μοριοδοτείται ένα δίπλωμα) 50
2. Ξένες Γλώσσες
α. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) 100
β. Άριστη γνώση μίας εκ των εξής γλωσσών: γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής (επίπεδο Γ2/C2) 200
γ. Άριστη γνώση μίας εκ των εξής γλωσσών: ρωσικής, τουρκικής (επίπεδο Γ2/C2) 300
δ. Άριστη γνώση μίας εκ των εξής γλωσσών: κινέζικης, πορτογαλικής, σουηδικής (επίπεδο Γ2/C2) 400

Στις Σχολές Καπάτου αρχίσαμε από το 1983 να διδάσκουμε την ιταλική γλώσσα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια πορευόμαστε μαζί με τους μαθητές μας στην κοινή αυτή επιθυμία να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, να ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο.

Βρείτε τις σχολές μας στο facebook κι ελάτε στην παρέα μας. Οι σχολές μας βρίσκονται Ομήρου 13 στην Αθήνα, καθώς και τα παραρτήματα των σχολών Καπάτου Γλυφάδα (Λαζαράκη 27), Νέα Σμύρνη (Κων/νου Παλαιολόγου 14), Περιστέρι (Παν. Τσαλδάρη 10), Μαρούσι (Ερμού και Πλαστήρα 15).

Σχολές Καπάτου: ιταλικά, ισπανικά, κινεζικά, τουρκικά, ρωσικά, πορτογαλικά, γερμανικά και σουηδικά.

Για πληροφορίες καλέστε μας στο 210 38 03 355.