Μαθήματα Ιταλικών από τις Σχολές Καπάτου

Τα μαθήματα ιταλικών στοχεύουν σε μία αληθινή και ουσιαστική γνώση της ιταλικής γλώσσας

Τα ιταλικά είναι μια από τις ρωμανικές ή νεολατινικές γλώσσες που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το 476 μ. Χ. Σήμερα ομιλείται επίσημα στην ιταλική χερσόνησο, και στο Canton Ticino της Ελβετίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι, ένας τεράστιος αριθμός σπουδαστών μαθαίνει την ιταλική γλώσσα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είναι μια γλώσσα σημαντική σε όλα τα επίπεδα.

Η ιταλική οικονομία είναι μια από τις πιο ισχυρές του κόσμου, γεγονός το οποίο καθιστά την εκμάθησή της ένα σπουδαίο προσόν, για όσους εργάζονται σε διάφορες επιχειρήσεις αλλά και στον τομέα του τουρισμού. Πέρα από το οικονομικό πρίσμα, η ιταλική γλώσσα διέδωσε στην υφήλιο σπουδαία λογοτεχνικά έργα.

Επίσης, μεγάλες προσωπικότητες  του ιταλικού πνεύματος σημάδεψαν τον ρου της ιστορίας, των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης. Προσωπικότητες όπως ο Δάντης, ο Βοκκάκιος, ο Πετράρχης, ο Leonardo da Vinci, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Γαλιλαίος και πολλοί άλλοι.

Η ιταλική γλώσσα είναι ο κινητήριος μοχλός των Σχολών Καπάτου. Στη δεκαετία του 1980 η Κα Γιώτα Καπάτου ξεκίνησε να τη διδάσκει και, με το έργο της συνέβαλλε σημαντικά στη διάδοση της ιταλομάθειας στη χώρα μας, καθώς και των ιταλικών σπουδών. Έπειτα από μια πορεία δεκαετιών διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο και άρτιο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές κατευθύνσεις και σε κάθε καινοτομία που εξελίσσεται, στον τομέα της διδακτικής των ξένων γλωσσών.

Το πρόγραμμα για τα μαθήματα ιταλικών διαρθρώνεται σε 4 έτη.

Α’ έτος: Intensivo (A1, A2, B1)

B’ έτος: Medio (B2)

Γ’ έτος: Superiore (C1)

Δ’ έτος: Superiore (C2)

Ο βασικός αυτός πυρήνας μπορεί να τροποποιηθεί, πάντα ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των επιμέρους στόχων τους. Βασικό όχημα του προγράμματος σπουδών είναι η σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων του εκδοτικού οίκου PRIMUS, όπως το Incontri (Γραπτός και Προφορικός Λόγος) και το In pratica (Γραμματική και ασκήσεις). Πιο συγκεκριμένα, τα βιβλία αυτά έχουν μια γραμμική πορεία που διαμορφώνεται από το εκάστοτε επίπεδο.

Βέβαια, υπάρχουν συμπληρωματικά εγχειρίδια, τα οποία πλαισιώνουν της εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως τα βιβλία κατανόησης προφορικού λόγου (Ascolto) και άλλα βιβλία που ενισχύουν τη γνώση του μαθητή σε δύσκολα γραμματικά φαινόμενα και σε ζητήματα ιταλικής κουλτούρας.

Τα μαθήματα ιταλικών επιμερίζονται. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται οι γραμματικές δεξιότητες του μαθητή, που στοχεύουν πάντοτε στο να αντεπεξέλθει επάξια στις επικοινωνιακές λειτουργίες που αναπτύσσονται.

Στο δεύτερο μέρος της διδακτικής πράξης η γραμματική δεν είναι ένα αφηρημένο σύνολο φαινομένων, αλλά έχει λειτουργικό ρόλο στην ανάπτυξη του γραπτού και του προφορικού λόγου.

Η διδασκαλία πλαισιώνεται από επαναληπτικές δραστηριότητες και προσομοιώσεις, που καλύπτουν κάθε ενδεχόμενο κενό και, ο σπουδαστής αναπτύσσει τις προφορικές και γραπτές του δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται σε επαφή με όλες τις θεματικές ενότητες που θα αντιμετωπίσει στα πτυχία των πιστοποιήσεων. Παράλληλα γίνεται κοινωνός της ιταλικής κουλτούρας και, πληροφορείται για οποιαδήποτε εξέλιξη σημειώνεται στην Ιταλία. Τα βιβλία των εκδόσεων PRIMUS προσφέρουν πλήθος λεξιλογικών δραστηριοτήτων και βοηθητικά υποδείγματα εκθέσεων.

Τα μαθήματα ιταλικών περιλαμβάνουν:

  • τμήματα γλώσσας, που στοχεύουν στη διάδοση της ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας
  • τμήματα για την προετοιμασία των φοιτητών για σπουδές στην Ιταλία
  • τμήματα πολιτισμού
  • μαθήματα ιταλικών για ειδικές επαγγελματικές χρήσεις κλπ.

Στόχος μας είναι ο σπουδαστής να έχει όλα τα εφόδια που θα του επιτρέψουν, όχι μόνο να επιτύχει στις εξετάσεις γλωσσομάθειας, αλλά να αποκτήσει μια αληθινή και ουσιαστική γνώση της ιταλικής γλώσσας.