Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πέρα από το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει, αποτελεί εξαιρετικό εφόδιο, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, καθώς μοριοδοτείται από τον ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα: Καλή Γνώση (Β1)- 30 μόρια, Πολύ Καλή Γνώση (Γ1)- 50 μόρια, Άριστη Γνώση (Γ2)- 70 μόρια.