Ο τομέας του τουρισμού είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας στη χώρα μας. Ο αριθμός αφίξεων τουριστών αυξάνεται συνεχώς, και μαζί αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας που αφορούν  στον τουρισμό. Ένα βασικό εργαλείο για όσους ασχολούνται με τον συγκεκριμένο τομέα, είτε εργάζονται σε ξενοδοχεία και χώρους εστίασης και διασκέδασης, είτε σε τουριστικά γραφεία ή ως ξεναγοί, είναι η επαρκής γνώση ξένων γλωσσών. Οι Σχολές μας, με την τεράστια εμπειρία στην διδασκαλία ξένων γλωσσών, δημιουργούν δύο νέα εξειδικευμένα τμήματα ιταλικών και ισπανικών για τον τουρισμό, τα οποία ως στόχο έχουν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, να παράσχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις σε άτομα που απασχολούνται στον συγκεκριμένο κλάδο. Αυτές περιλαμβάνουν τόσο την προφορική και γραπτή επικοινωνία, όσο και το εξειδικευμένο λεξιλόγιο το οποίο απαιτείται στον συγκεκριμένο τομέα. Η παρακολούθηση είναι ένα τρίωρο την εβδομάδα και τα μαθήματα διαρκούν μέχρι τον Απρίλιο, προκειμένου οι μαθητές να είναι έτοιμοι πριν την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2103803355