ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

     ΙΤΑΛΙΚΑ
INTENSIVO 
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ07/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ30/05/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ102
  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

     A1-A2
INTENSIVO 
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ4/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ01/06/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ54
  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
              ΙΣΠΑΝΙΚΑ
INICIAL 
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

07/11/23

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ30/05/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ102
  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
             ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Α1-Α2 
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10/11/2023

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ14/06/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ54
  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ07/11/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ25/06/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ58
  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΣΟΥΗΔΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ16/11/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

27/06/2024

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ58
  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ

INTENSIVO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
07/11/2024
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
15/05/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
102
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
01/06/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
54
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

INICIAL

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
07/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
30/05/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
102
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Α1-Α2

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
10/11/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
14/06/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
54
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

07/11/2023

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
25/06/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΣΟΥΗΔΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
16/11/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

27/06/2024

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ