ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

     ΙΤΑΛΙΚΑ
INTENSIVO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 07/06/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9/10/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 71
   
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
              ΙΣΠΑΝΙΚΑ
INICIAL  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

06/06/23

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 10/10/23
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 71
   
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1/06/2023

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/07/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 34
   
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΚΙΝΕΖΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ HSK1  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1/06/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/07/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 34
   
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 07/06/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27/09/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 48
   
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΣΟΥΗΔΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31/05/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

31/07/2023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 34
   
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 31/05/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

31/07/2023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 34
   
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ

INTENSIVO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 07/06/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9/10/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
71
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

INICIAL

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
06/06/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
10/10/23
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
71
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
01/06/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

27/07/2023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
34
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
HSK1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1/06/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
27/07/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
34
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 07/06/2023

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
27/09/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
48
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΣΟΥΗΔΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
31/05/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 31/07/2023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
34
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
31/05/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

31/07/2023

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
34
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ