ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

ΜΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022!
ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ E-LEARNING

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ
INTENSIVO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 07/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 71
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 495€ (3Χ165€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
INICIAL  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 05/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 69
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 495€ (3Χ165€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 03/08/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 36
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 330€ (2Χ165€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΚΙΝΕΖΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ HSK1  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 28/09/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 42
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 435€ (2Χ150€ ΚΑΙ 1Χ135€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΤΟΥΡΚΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 28/09/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 42
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 400€ (2Χ150 ΚΑΙ 1Χ100)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΣΟΥΗΔΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 22/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 03/08/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 34
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 360€ (2Χ180€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ-OMONOIA

ΙΤΑΛΙΚΑ
INTENSIVO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 21/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 6/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 63
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 440€ (2Χ150 ΚΑΙ 1Χ140) 
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΙΤΑΛΙΚΑ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 01/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 50
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 02/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 05/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 50
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ

INTENSIVO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
07/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
06/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
71
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
495€ (3Χ165€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

INICIAL

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
01/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
05/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
70
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
495€ (3Χ165€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
02/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
28/07/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
34
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
330€ (2Χ165€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
HSK1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
01/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
28/09/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
48
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
495€ (3Χ165€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
01/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
28/09/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
48
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
460€ (3Χ120€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΣΟΥΗΔΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
30/05/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
27/07/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
34
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
360€ (2Χ180€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ-OMONOIA

ΙΤΑΛΙΚΑ

INTENSIVO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
07/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
06/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
71
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
495€ (3Χ165€)
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
01/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
06/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
50
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
02/06/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
05/10/2022
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
50
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ