ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

     ΙΤΑΛΙΚΑ
INTENSIVO 
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ12/03/2024
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ30/07/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ80
  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
              ΙΣΠΑΝΙΚΑ
INICIAL 
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

04/03/2024

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ31/07/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ80
  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

05/03/2024

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
30/07/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
80
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

04/03/2024

ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
31/07/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
80
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ