Έναρξη νέων τμημάτων αρχαρίων Ιανουάριος 2020

Τα τμήματα καλύπτουν την ύλη μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής περιόδου!

ΙΤΑΛΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ 

Έναρξη 22/01/2020

88 εκπαιδευτικές ώρες

Bonus έγκαιρης εγγραφής 17% μέχρι 22/01/2020

Εξόφληση σε 5 μηνιαίες δόσεις των 99 ευρώ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Έναρξη 23/01/2020

Bonus έγκαιρης εγγραφής 15% μέχρι 23/01/2020

Εξόφληση σε 4 μηνιαίες δόσεις των 75 ευρώ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Έναρξη 24/01/2020

Ιδιαίτερα ελκυστικά δίδακτρα

Εξόφληση σε 5 μηνιαίες δόσεις των 92 ευρώ