ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.)

Οι σχέσεις μεταξύ του ελλαδικού χώρου και της ιταλικής χερσονήσου είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της ιστορίας, καθώς ξεκινάνε από την Αρχαιότητα και συνεχίζονται και στις μέρες μας. Το 1933 στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Υφηγητής του Πανεπιστημίου της Πίζας Vincenzo Biagi ξεκινά τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιταλικής Λογοτεχνίας.  Παράλληλα ο αείμνηστος Γεώργιος Ζώρας, πρωτεργάτης σε θέματα ελληνοϊταλικής συνεργασίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Το μάθημα της Ιταλικής Φιλολογίας εντάσσεται  στο Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών της Φιλοσοφικής, το οποίο περιελάμβανε την Ιταλική, την Ισπανική καθώς και Γλώσσες και Φιλολογίες άλλων χωρών. Το ακαδημαϊκό έτος 1999 – 2000, το Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών μετεξελίσσεται σε Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το οποίο λειτουργεί για 10 έτη συνολικά.

Το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 το τμήμα της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας διασπάται σε δυο αυτοτελή τμήματα:  Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει συνάψει μια πολύ γόνιμη και όμορφη συνεργασία µε την Ιταλική Πρεσβεία και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σε επίπεδο επιστημονικών και πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.)

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποτελεί υποδιαίρεση του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών και ιδρύεται το ακαδημαϊκό έτος 1960-61. Από το 1983 που έγινε η σύστασή του, λειτουργεί ως ένα από τα οκτώ αυτοδύναμα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Σ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Ελλάδας έχει αποδειχθεί ότι οι σχέσεις με την γειτονική χώρα βασίζονται στην στενή και αδιάκοπη ανταλλαγή πολιτισμικών επιδράσεων. Για αυτό και το τμήμα της ιταλικής φιλολογίας έχει ως αντικείμενο τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ιταλίας. Η διδασκαλία της γλώσσας στοχεύει στη βελτίωση της «ιταλομάθειας» των νέων φοιτητών και πραγματοποιείται από αλλοδαπούς δασκάλους, φυσικούς ομιλητές της ιταλικής. Το πρόγραμμα σπουδών αναπτύσσεται στη διάρκεια όλων των εξαμήνων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το Τμήμα δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους κατά το ακαδημαϊκό έτος 1961-62. Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 εγκαταστάθηκε στα κτίρια της Φιλοσοφικής Σχολής. Την πραγματική του αυτοδιοίκηση την απέκτησε το 1990 όταν συμπλήρωσε τον ελάχιστο αριθμό των πέντε μελών ΔΕΠ που απαιτούνται για τη σύσταση της Γενικής Συνέλευσης.

Το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

Α) ΓΛΩΣΣΑ- ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Β) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ) ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΠΘ: https://www.itl.auth.gr/drupal/el/node/904

ΕΚΠΑ: http://www.ill.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programmata-spoydon.html

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ( ERASMUS)

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/-τριών ERASMUS+ . Τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για τα οποία οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον είναι τα εξής:

Università degli Studi di Catania
Università del Salento di Lecce
Università degli Studi del Molise
Università L’Orientale di Napoli
Université de Nice Sophia Antipolis
Università Sapienza di Roma
Università per Stranieri di Perugia
Juraj Dobrila University of Pula
Università per Stranieri di Siena
Università degli Studi di Torino

Επιπλέον, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει σε δύο προγράμματα υποτροφιών ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΕΡΑΣΜΟΣ έχοντας συνεργασία με δύο Πανεπιστήμια της Ιταλίας: το Πανεπιστήμιο του Τορίνο (Università degli studi di Torino) και το Πανεπιστήμιο της Ρώμης (La Sapienza). Με το Πανεπιστήμιο της Ρώμης  συνεργάζεται επίσης στα  πλαίσια μιας διμερούς μορφωτικής συμφωνίας με στόχο την ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Στο ΕΚΠΑ η φοίτηση διαρκεί συνολικά 4 εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία πρώτα περιλαμβάνουν μια σειρά μαθημάτων τα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά. Στο τέταρτο και τελευταίο εξάμηνο λαμβάνει χώρα η εκπόνηση της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (ΔΜΕ). Στόχος του ΠΜΣ «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε αυτά τα επιστημονικά πεδία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον δικτυακό τόπο του προγράμματος ΠΜΣ “Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές”

Στο ΑΠΘ το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας» σου δίνει την δυνατότητα να επιλέξεις μεταξύ δυο ειδικεύσεων. Η πρώτη ειδίκευση αφορά στη λογοτεχνία, στη μετάφραση και στον πολιτισμό. Η δεύτερη ειδίκευση σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εκμάθηση και αξιολόγηση δεύτερης ξένης γλώσσας. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως αντικείμενο την προώθηση της γνώσης και της έρευνας στα πεδία της ιταλικής λογοτεχνίας, της μετάφρασης καθώς επίσης της γλωσσολογίας με έμφαση στις εφαρμογές στην εκπαίδευση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον δικτυακό τόπο του προγράμματος Ιταλικές Σπουδές και Επιστήμες της Γλώσσας.

ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ιταλική Φιλολογία καλούνται να εξεταστούν επιτυχώς στο ειδικό μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων «ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ». Για να μπορέσουν να εισέλθουν στο τμήμα της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας πρέπει να πετύχουν βαθμολογία από 10 και επάνω. Οι υποψήφιοι οι οποίοι συγκεντρώνουν βαθμολογία κατώτερη του 10 αποκλείονται αυτομάτως. Η εξέταση διαρθρώνεται σε 3 ενότητες:

Α) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (30 ΒΑΘΜΟΙ)

Στην ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ οι εξεταζόμενοι αφού μελετήσουν ένα κείμενο 330 – 370 λέξεων καλούνται αρχικά να απαντήσουν σύντομα σε 4 ερωτήσεις (Α.1, 12 βαθμοί). Με τις 4 ερωτήσεις ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να προσλαμβάνει το γενικό νόημα του κειμένου. Στη συνέχεια υποβάλλονται σε μια δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (Α.2, 18 βαθμοί). Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου. Προτιμούνται, συνήθως, θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις νέες τεχνολογίες, την υγεία κ.α. (scuola, lavoro, ambiente naturale, amicizia, famiglia, viaggi, nuove tecnologie, salute etc).

Β) ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ (30 ΒΑΘΜΟΙ)

Η ενότητα της ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις. Στη Β.1 (10 βαθμοί) ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τα κενά σε 5 προτάσεις. Οι λέξεις αυτές μπορεί να είναι απλά ουσιαστικά, ρήματα, επιρρήματα, σύνδεσμοι, αντωνυμίες και επίθετα κ.α. (nomi, verbi, avverbi, congiunzioni, aggettivi o pronomi etc). Στη Β.2 άσκηση (10 βαθμοί) ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει 5 προτάσεις βάζοντας τα ρήματα που του δίνονται στο σωστό χρόνο και έγκλιση. Τα γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται είναι μέχρι το επίπεδο Β2. Στην τρίτη και τελευταία άσκηση (Β.3, 10 βαθμοί) οι εξεταζόμενοι καλούνται να βάλουν σε σωστή σειρά 5 προτάσεις δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κείμενο.

Γ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (40 ΒΑΘΜΟΙ)

Στην ενότητα ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (40 βαθμοί) οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν ένα κείμενο 180 – 200 λέξεων υπό μορφή απάντησης σε ένα φιλικό γράμμα, e – mail, forum. Το θέμα της έκθεσης δεν έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου που δίδεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου. Η διατύπωση του θέματος σε διακλαδώσεις δίνει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές στον υποψήφιο για την ανάπτυξη του γραπτού.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει με την μετατροπή της 100βαθμιας κλίμακας σε 20βαθμια.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις. Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων θα κληθούν να εξεταστούν στα κάτωθι μαθήματα:

α)Τεστ κατανόησης γραπτού λόγου
β)Τεστ παραγωγής γραπτού λόγου
γ)Τεστ μεταγλωσσικής ικανότητας και λεξιλογικού πλούτου

Το επίπεδο των εξετάσεων ορίζεται το Β (Β1&Β2) (ανεξάρτητος χρήστης) με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Γλώσσα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι αιτήσεις συμμετοχής για τις κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται κάθε Νοέμβριο και οι εξετάσεις διεξάγονται τον Δεκέμβριο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε:

ΕΚΠΑ: http://www.ill.uoa.gr/katataktiries.html

ΑΠΘ: https://www.itl.auth.gr/drupal/el/node/815