Η πλήρης προετοιμασία για το μάθημα των ιταλικών και συγκεκριμένα για τις εξετάσεις του επιπέδου Β2, ειδικότερα για τις πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας ιταλικών CELI και Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας, είναι ένας σοβαρός προβληματισμός για κάθε καθηγητή ιταλικών L2.

Το σημαντικότερο στοιχείο στην προετοιμασία για το μάθημα της ιταλικής γλώσσας, είναι η επιλογή του διδακτικού υλικού.

Το εγχειρίδιο της ιταλικής Incontri Nuovi Livello Medio, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των καθηγητών και των σπουδαστών στην εκμάθηση των ιταλικών.

Για την κατανόηση των προφορικών κειμένων, συνιστούμε το εγχειρίδιο Momento d’ascolto Medio.

Πρώτα απ’ όλα, το Incontri Nuovi Livello Medio ξεχωρίζει για την προσεγμένη επιλογή των θεμάτων που παρουσιάζονται στην κάθε ενότητα, θέματα όπως: Πόλη και εξοχή, κίνηση στους δρόμους, οικολογία, σχέσεις γονέων παιδιών, εργασία και οικονομική κρίση που αναζητούνται για το επίπεδο Β2. Προσφέρεται επίσης το σχετικό βασικό λεξιλόγιο για κάθε διδακτική ενότητα.

Συνεχίζοντας, το εγχειρίδιο παρέχει όλες τις απαραίτητες δραστηριότητες για την επιτυχία στις ανωτέρω εξετάσεις δηλαδή προτείνονται, η περίληψη και η κριτική ενός κειμένου, ασκήσεις κατανόησης πολλαπλών επιλογών, ασκήσεις κατανόησης τύπου Α ή Β, ανοιχτές ερωτήσεις κατανόησης.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο, στην παρακολούθηση του μαθήματος των ιταλικών, αφορά στην παραγωγή προφορικού λόγου, όπου δίδονται πολυάριθμες αφορμές για συζήτηση, όπως εξάσκηση μέσω της περιγραφής μιας φωτογραφίας καθώς και δραστηριότητες role – playing που μπορούν να εφαρμόσουν μεταξύ τους οι σπουδαστές.

Τέλος, κάθε διδακτική ενότητα ολοκληρώνεται με την παραγωγή γραπτού λόγου. Ο σπουδαστής έχει ήδη παρακολουθήσει σε βάθος την κάθε ενότητα και είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης με τρόπο σύνθετο και αποτελεσματικό.