ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Οι Ξένες Γλώσσες Καπάτου από το 1983 δημιουργούν πρωτοποριακά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, ξεκινώντας από το αρχάριο επίπεδο και φτάνοντας ως το ανώτατο επίπεδο κάθε μιας από τις γλώσσες που διδάσκουν.

Ιταλικά, Ισπανικά, Κινέζικα, Πορτογαλικά, Τουρκικά, Σουηδικά, Ρώσικα, Γερμανικά και Αγγλικά είναι οι γλώσσες που θα μάθετε κοντά μας με τον αρτιότερο τρόπο, έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε στην καθημερινότητα και να αποκτήσετε το πτυχίο που θα πιστοποιήσει τις γνώσεις σας και θα προσδώσει στο βιογραφικό σας έναν αέρα υπεροχής.

Η μέθοδος και η άρτια οργάνωση των Ξένων Γλωσσών Καπάτου, είτε πρόκειται για μαθήματα φυσικής παρουσίας είτε για εξ΄ αποστάσεως, κάνουν τον σπουδαστή να αγαπήσει την γλώσσα που μαθαίνει.

Οι Σχολές μας διοργανώνουν συνεχώς σεμινάρια που επιμορφώνουν τους καθηγητές σχετικά με  τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις των πιστοποιήσεων, με στόχο την επιτυχία των σπουδαστών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις πιστοποιήσεις όλων των γλωσσών μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους σπουδών των Σχολών μας, οι οποίοι πρόθυμα θα λύσουν κάθε απορία σας.

Οι πιστοποιήσεις σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες) χωρίζονται στα παρακάτω επίπεδα:

Α1 (Στοιχειώδης γνώση)

Α2 ( Βασική γνώση)

Β1 ( Μέτρια γνώση)

Β2 ( Καλή γνώση)

Γ1 ( Πολύ καλή γνώση)

Γ2 ( Άριστη γνώση)

Η δομή των εξετάσεων μπορεί να ποικίλει ανά γλώσσα και φορέα πιστοποίησης, όμως σε γενικές γραμμές, όλες οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου ( κείμενα-γραμματική)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (έκθεση)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικό)
 • Παραγωγή προφορικού λόγου ( προφορικά)

 Υπάρχουν Πιστοποιήσεις Ξένων Γλωσσών που μοριοδοτούνται στον ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, για άριστη γνώση (Γ2) της ξένης γλώσσας συγκεντρώνετε 70 μόρια, για πολύ καλή γνώση (Γ1) 50 μόρια και για καλή γνώση (Β2) 30 μόρια.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας  (ΚΠΓ) περιλαμβάνεται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ και είναι αναγνωρισμένο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και μοριοδοτείται. Επίσης, ως πιστοποιητικό που εκδίδεται και φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, αναγνωρίζεται αυτόματα από επίσημα όργανα και υπηρεσίες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στις παρακάτω γλώσσες:

 • ΙΤΑΛΙΚΑ
 • ΙΣΠΑΝΙΚΑ
 • ΤΟΥΡΚΙΚΑ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δίνει την δυνατότητα στους υποψήφιους να εξεταστούν σε μία εξέταση για δύο επίπεδα(διαβαθμισμένη εξέταση)*.

Α: Α1-Α2

Β: Β1-Β2

Γ: Γ1-Γ2

(*Εκτός από την τουρκική γλώσσα που δεν πραγματοποιείται το τεστ για τα επίπεδα Α1-Α2.)

Αν ο υποψήφιος συγκεντρώσει ποσοστό επιτυχίας από 30% έως 60% αποκτά την πιστοποίηση του επιπέδου Α1 , Β1, Γ1.

Αν συγκεντρώσει πάνω από 60% αποκτά την πιστοποίηση του επιπέδου Α2, Β2, Γ2.

Με ποσοστό κάτω του 30  δεν αποκτά κάποια πιστοποίηση.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

o          ΚΠΓ (βλέπε παραπάνω)

o          CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana)

To Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (Πιστοποιητικό γνώσης Ιταλικής γλώσσας) είναι ένα διεθνές πτυχίο.

Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα για λογαριασμό  του Πανεπιστημίου τις Perugia.

Είναι πιστοποιήσεις  αναγνωρισμένες από το δημόσιο (ΑΣΕΠ) και τις επιχειρήσεις.

Τo Celi έχει 5 επίπεδα :

 • Α2 Celi 1
 • Β1- Celi 2
 • B2Celi 3
 • Γ1- Celi 4
 • Γ2- Celi 5

Pretest Celi-Σχολές Καπάτου

Το 2007 το Πανεπιστήμιο,  Università per stranieri di Perugia, ο υπεύθυνος πανεπιστημιακός φορέας για τα διπλώματα CELI σε όλο τον  κόσμο, επέλεξε τις Σχολές Καπάτου ως πρότυπο σχολείο, λόγω του υψηλού αριθμού σπουδαστών και της ποιότητας σπουδών, και πραγματοποίησε το πρώτο δοκιμαστικό διαγώνισμα .

 • PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI).

To PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI είναι μια πιστοποίηση η οποία αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και τις επιχειρήσεις.

Οι εξετάσεις διεξάγονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό

‘’SOCIETA’ DANTE ALIGHIERΙ’’

Το PLIDA έχει έξι επίπεδα:

 • Α1-Α2
 • Β1-Β2
 • Γ1-Γ2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

o          ΚΠΓ (βλέπε παραπάνω)

o          DELE (Diploma de Español como lengua extranjera)

Το Diploma de Español como lengua extranjera (Δίπλωμα Ισπανικών ως Ξένης Γλώσσας) είναι μια διεθνής πιστοποίηση.

 Tα διπλώματα είναι επίσημοι τίτλοι του Υπουργείου Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ισπανίας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Instituto Cervantes στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου της Salamanca.

 Αναγνωρίζονται στον δημόσιο τομέα (ΑΣΕΠ) και στις επιχειρήσεις.

 Τα επίπεδα των γενικών διπλωμάτων είναι 6:

 • Dele – Nivel A1
 • Dele – Nivel A2
 • Dele – Nivel B1
 • Dele – Nivel B2
 • Dele – Nivel C1
 • Dele – Nivel C2

Για παιδιά και εφήβους υπάρχουν 2 διπλώματα, τα οποία πιστοποιούν τις γνώσεις των παρακάτω επιπέδων:

 • Α1 Escolar
 • A2/B1 Escolar

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΟΥΗΔΙΚΩΝ

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Σύλλογο Σουηδικής γλώσσας για λογαριασμό του πανεπιστημίου Folkuniversitetet (Φολκουνιβερσιτέτετ) της Στοκχόλμης.

Το πτυχίο  SWEDEX (ΣΟΥΙΝΤΕΞ) αφορά τα επίπεδα :

 • Α1
 • Α2
 • Β1
 • Β2

Το πτυχίο Tisus (ΤΙΣΟΥΣ) αφορά το επίπεδο :

 • Γ1

Όσον αφορά το επίπεδο Γ2 οι εξετάσεις δεν διεξάγονται στην Ελλάδα, παρά μόνο στη Σουηδία, στο  πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

o          ΚΠΓ (βλέπε παραπάνω)

o          ΙΜΧΑ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ)

 Στο Ίδρυμα ΜΧΑ ανήκει η σχολή Βαλκανικών-Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών που είναι επίσημος φορέας πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Οι πιστοποιήσεις της τουρκικής γλώσσας είναι αναγνωρισμένες από το δημόσιο (ΑΣΕΠ).

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο , Ιούνιο και Φεβρουάριο.

Οι Ξένες Γλώσσες Καπάτου λειτουργούν ως εξεταστικό κέντρο Αθηνών επί
της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, Ομόνοια.

Τα επίπεδα είναι 6:

 • Α1
 • Α2
 • Β1
 • Β2
 • Γ1
 • Γ2

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΡΩΣΙΚΩΝ

                                                           

 • ΙΜΧΑ (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ)

 Στο ίδρυμα ΙΜΧΑ ανήκει η σχολή Βαλκανικών-Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών που είναι επίσημος φορέας πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Οι πιστοποιήσεις της ρωσικής γλώσσας είναι αναγνωρισμένες από το δημόσιο (ΑΣΕΠ).

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο , Ιούνιο και Φεβρουάριο.

Οι Ξένες Γλώσσες Καπάτου λειτουργούν ως εξεταστικό κέντρο Αθηνών επί
της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 2, Ομόνοια.

Τα επίπεδα είναι 6:

 • Α1
 • Α2
 • Β1
 • Β2
 • Γ1
 • Γ2
 • ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ LOMONOSOV ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Το παλαιότερο Πανεπιστήμιο της Ρωσίας με την μεγαλύτερη παράδοση στη διδασκαλία της ρωσικής ως ξένης γλώσσας διενεργεί εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιήσεων.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο ρωσικό πολιτιστικό και επιστημονικό κέντρο στην Αθήνα.

Αυτές οι πιστοποιήσεις αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ .

Τα επίπεδα είναι 6:

 • Α1
 • Α2
 • Β1
 • Β2
 • Γ1
 • Γ2
 • ΠΤΥΧΙΟ PUSHKIN

Το πτυχίο φέρει το όνομα του εθνικού ποιητή της Ρωσίας Αλεξάντρ Σεργκέγκεβιτς Πούσκιν.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Ινστιτούτο Πούσκιν για λογαριασμό του Κρατικού Ινστιτούτου Ρωσικής γλώσσας, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ρωσίας.

Τα επίπεδα είναι 6:

 • Α1
 • Α2
 • Β1
 • Β2
 • Γ1
 • Γ2

   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

 

Οι εξετάσεις διεξάγονται από το CAPLE-Κέντρο Αξιολόγησης της Πορτογαλικής γλώσσας, στην Πορτογαλική πρεσβεία, για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Λισαβόνας.

Τα επίπεδα είναι 5:

 • CIPLE A2
 • DEPLE B1
 • DIPLE B2
 • DAPLE C1
 • DUPLE C2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ

Οι εξετάσεις διεξάγονται στον Σύνδεσμο Ελλάδας-Κίνας, για λογαριασμό του Κρατικού Πανεπιστημίου του Πεκίνου.

Τα επίπεδα είναι 6:

 • A1- HSK1 (γνώση 150 ιδεογραμμάτων και πάνω)
 • Α2- HSK2 (γνώση 300 ιδεογραμμάτων και πάνω)
 • Β1- HSK3 (γνώση 600 ιδεογραμμάτων και πάνω)
 • Β2- HSK4 (γνώση 1200 ιδεογραμμάτων και πάνω)
 • Γ1- HSK5 (γνώση 2500 ιδεογραμμάτων και πάνω)
 • Γ2- HSK6 (γνώση 5000 ιδεογραμμάτων και πάνω)

Παιδικά Κινέζικα Πτυχία

Οι εξετάσεις YCT (Youth Chinese Test) απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 χρονών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

 • ΚΠΓ (βλέπε παραπάνω)
 • GOETHE-ZERTIFIKAT

Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Goethe Institut.

Τα επίπεδα είναι 6:

 • GOETHE-ZERTIFIKAT A1
 • GOETHE-ZERTIFIKAT A2
 • GOETHE-ZERTIFIKAT Β1
 • GOETHE-ZERTIFIKAT Β2
 • GOETHE-ZERTIFIKAT C1
 • GOETHE-ZERTIFIKAT C2

Στις εξετάσεις πιστοποίησης για τα επίπεδα Α1 έως και Β2 μπορούν να συμμετάσχουν ενήλικες, αλλά και έφηβοι, ενώ στα επίπεδα C1 και C2 μόνο ενήλικες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

 • ΚΠΓ (βλέπε παραπάνω)

Η πιστοποίηση επιπέδου Α2 αποτελεί απαραίτητο προσόν για τον επαγγελματικό τομέα, το Β1 είναι σημαντικό για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, το Β2 δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε ελληνικό πανεπιστήμιο και το Γ1, Γ2 είναι αναγκαίο για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Το επίπεδο πιστοποίησης εξαρτάται ανάλογα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ. 

** Το επίπεδο πιστοποίησης της ελληνομάθειας που χρειάζονται οι αλλοδαποί για επαγγελματικούς λόγους είναι το Α2.Όμως υπάρχουν εξαιρέσεις όπως πχ οι οδηγοί ταξί που χρειάζονται το Β1