ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Οι ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΠΑΤΟΥ χρησιμοποιούν cookies σε αυτή την Ιστοσελίδα για να βελτιώσουν τη λειτουργία και την χρήση της.

Με την χρήση των cookies συλλέγουμε ανώνυμα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν στην κατανόηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών της Ιστοσελίδας καθώς και στην βελτίωση του περιεχομένου της.

Τα χρησιμοποιούμενα cookies διακρίνονται σε κατηγορίες όπως:

α)Τα αναγκαία για την σωστή λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας.

β)Τα αναγκαία για την συλλογή πληροφοριών όπως γεωγραφικός προσδιορισμός επισκέπτη, διάρκεια επίσκεψης της ιστοσελίδας, λανθασμένα μηνύματα κλπ. Τα οποία βοηθούν στην αύξηση της αποδοτικότητας της Ιστοσελίδας.

γ)Τα αναγκαία για την οριοθέτηση και κατεύθυνση των διαφημιστικών μηνυμάτων

πχ. ποιο εδάφιο της ιστοσελίδας παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη κλπ.

Αυτό βοηθά στην δημιουργία οριοθετημένης διαφήμισης και τον πιθανό περιορισμό της λήψης αδιάφορων διαφημιστικών μηνυμάτων καθώς επίσης και στην μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας.

Έλεγχος και διαγραφή cookies

Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας για τα cookies στους browsers που χρησιμοποιείτε ανατρέχοντας στις οδηγίες που σας παρέχονται από αυτούς.

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να εμποδίσετε την λήξη cookies, γνωρίζοντας όμως ότι η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα μας.