Στα κεντρικά των Σχολών μας δημιουργούνται νέα τμήματα προετοιμασίας για Σπουδές στην Ιταλία, καθώς και νέα ειδικά τμήματα Ορολογίας για την εισαγωγή στα ιταλικά πανεπιστήμια. Ενημερωθείτε άμεσα στέλνοντας email στο info@kapatou.gr ή τηλεφωνώντας στο 2103803355