Στα κεντρικά των Σχολών μας δημιουργούνται νέα τμήματα προετοιμασίας για Σπουδές στην Ιταλία, καθώς και νέα ειδικά τμήματα Ορολογίας για την εισαγωγή στα ιταλικά πανεπιστήμια. Ενημερωθείτε άμεσα στέλνοντας email στο [email protected] ή τηλεφωνώντας στο 2103803355