ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Οι σπουδές στα ΑΕΙ Ιταλίας είναι μια πραγματικότητα μέσω των Σχολών Καπάτου. Σήμερα η επιλογή
να σπουδάσεις στην Ιταλία μπορεί να είναι σωστή λύση. Λόγω του επιπέδου των Ιταλικών Πανεπιστημίων εδώ
και χρόνια σπουδάζουν πολλοί Έλληνες σε σχολές όπως: Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Αρχιτεκτονική,
Φαρμακευτική, Νομική κλπ. Τα περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού, φροντίδας, ενημέρωσης,
και υποστήριξης χιλιάδων μαθητών μας, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Ιταλία, μπορούν να σας δώσουν
την σιγουριά ότι θα βρείτε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για να διαλέξετε την κατάλληλη σχολή και πόλη.

Η επιλογή των βιβλίων και της διδακτέας ύλης εξασφαλίζει στους σπουδαστές την κατάκτηση της γλώσσας σε
επίπεδο Β2(καλή γνώση) και την άνεση να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ορολογίας της Σχολής τους!

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 6 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021-ΕΩΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΩΡΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00-13:00
ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 391 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 3100€
  1700€ (ΓΛΩΣΣΑ)
  1400€ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
  ΕΞΟΦΛΗΣΗ 8-9 ΔΟΣΕΩΝ
  ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
6 OΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021-ΕΩΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΩΡΑΡΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00-13:00
ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
391 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ
Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
3100€
1700€ (ΓΛΩΣΣΑ)
1400€ (ΟΡΟΛΟΓΙΑ)
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 8-9 ΔΟΣΕΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%
ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ

Τεστ εισαγωγής Οnline

Εξαιτίας της πανδημίας το test εισαγωγής μπορεί να διεξαχθεί online μέσω της πλατφόρμας Cisi

Eγγραφή στο Πανεπιστήμιο

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή Ελλήνων στις σχολές των ιταλικών πανεπιστημίων
είναι το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος, επικυρωμένος
με τη σφραγίδα της Χάγης από τη Νομαρχία και μεταφρασμένος από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο τίτλος σπουδών, αφού επικυρωθεί από το ιταλικό προξενείο της Ελλάδας,
υποβάλλεται από τον υποψήφιο στη γραμματεία της σχολής στην οποία επιθυμεί να σπουδάσει.

Οι ημερομηνίες εγγραφών καθορίζονται από τα συμβούλια των σχολών.

Οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους υποχρεούνται να καταβάλουν δίδακτρα
(800 έως 1000 ευρώ το χρόνο).

Τα μαθήματα, ανάλογα με τη σχολή και το πανεπιστήμιο,
ξεκινούν μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Ιταλίας

Οι Πανεπιστημιακές σχολές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Α) ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Αφορά τις Σχολές του Ιατρικού κύκλου (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική).

Επίσης τα Παραϊατρικά επαγγέλματα, την Αρχιτεκτονική, τις Παιδαγωγικές Σχολές, τις Γυμναστικές Ακαδημίες
και τις Ακαδημίες Καλών Τεχνών. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παν/μίων και Τεχνολογικής Έρευνας (M.U.R.S.T.)
σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια ορίζει τον αριθμό εισακτέων και την εξεταστέα ύλη.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές, και προβλέπεται ένα test με πολλαπλές ερωτήσεις.

Όσον αφορά τις Σχολές της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής, της Κτηνιατρικής και των Παραϊατρικών επαγγελμάτων
το ΤΕΣΤ αποτελείται από ερωτήματα που αφορούν στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στη Χημεία, στη Βιολογία,
στη Λογική και σε γενικές γνώσεις της κουλτούρας.

Όσον αφορά τη Σχολή της Αρχιτεκτονικής το test αποτελείται από ερωτήματα
που αφορούν Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης, Μαθηματικά, Φυσική, Λογική και γενικές γνώσεις κουλτούρας.

Β) ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Σε αυτές τις Σχολές, που είναι πλειοψηφία, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εισακτέων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στη Σχολή της αρεσκείας τους.

Σε ορισμένα Πανεπιστήμια γίνεται απλή εγγραφή.
Παρ’όλα αυτά, πολλά ΑΕΙ διενεργούν γραπτές εξετάσεις ορολογίας και κουλτούρας.

Στη συνέχεια, η επιτροπή που διεξάγει τις εξετάσεις κρίνει αν ο υποψήφιος που απέτυχε στο test θα πρέπει
να παρακολουθήσει ένα τμήμα προετοιμασίας παράλληλα με τα πανεπιστημιακά μαθήματα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα ιταλικά πανεπιστήμια προσφέρουν ένα μεγάλο αριθμό master, αναγνωρισμένων στην Ελλάδα.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη μόνο σε μερικές περιπτώσεις.
Τις περισσότερες φορές υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Για αυτό το λόγο δημιουργείται επετηρίδα σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών
(βαθμός πτυχίου, δεύτερο πτυχίο, άλλα διπλώματα κλπ.)
ή σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις.