ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

Οι σπουδές στα ΑΕΙ Ιταλίας είναι μια πραγματικότητα μέσω των Σχολών Καπάτου. Σήμερα η επιλογή
να σπουδάσεις στην Ιταλία μπορεί να είναι σωστή λύση. Λόγω του επιπέδου των Ιταλικών Πανεπιστημίων εδώ
και χρόνια σπουδάζουν πολλοί Έλληνες σε σχολές όπως: Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Αρχιτεκτονική,
Φαρμακευτική, Νομική κλπ. Τα περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού, φροντίδας, ενημέρωσης,
και υποστήριξης χιλιάδων μαθητών μας, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Ιταλία, μπορούν να σας δώσουν
την σιγουριά ότι θα βρείτε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη για να διαλέξετε την κατάλληλη σχολή και πόλη.

Η επιλογή των βιβλίων και της διδακτέας ύλης εξασφαλίζει στους σπουδαστές την κατάκτηση της γλώσσας σε
επίπεδο Β2(καλή γνώση) και την άνεση να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ορολογίας της Σχολής τους!

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-13:00
ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ 29/11/2022 ( ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ 418 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
ΩΡΑΡΙΟ
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-13:00
ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ 29/11/2022 ( ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΩΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ
418 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ
Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΚΠΤΩΣΗ 10%
ΣΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ

Οι Σχολές Καπάτου από το 1983 αποτελούν εγγύηση στην προετοιμασία
υποψήφιων για τα Πανεπιστήμια της Ιταλίας.

Η Ιταλία είναι ένας δημοφιλής προορισμός για σπουδές.
Το μέσο κόστος ζωής κυμαίνεται από 700€ έως 1100€ το μήνα, βέβαια αυτό εξαρτάται από την πόλη διαμονής.
Τα Ιταλικά Πανεπιστήμια λειτουργούν ανεξάρτητα, γι’ αυτό τον λόγο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις διαφέρει από πόλη σε πόλη.
Τα δίδακτρα κυμαίνονται από 800 έως 1000 ευρώ τον χρόνο και εξαρτώνται από το οικονομικό εισόδημα του κάθε φοιτητή και από τα Πανεπιστήμια.

Δικαιολογητικά για τα ΑΕΙ Ιταλίας

Οι Σχολές Καπάτου αναλαμβάνουν τη σωστή οργάνωση του φακέλου με τα δικαιολογητικά, τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής
και κατευθύνουν για τη σωστή επιλογή Πανεπιστημίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όποιος θέλει να συμμετάσχει στις εξετάσεις εισαγωγής θα πρέπει να έχει λάβει μέρος στις πανελλήνιες τουλάχιστον μία φορά
μέσα στο τρέχον ή το προηγούμενο έτος των εξετάσεων.

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Ιταλίας

Οι Πανεπιστημιακές σχολές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Α) ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Αφορά τις Σχολές του Ιατρικού κύκλου (Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική).

Επίσης τα Παραϊατρικά επαγγέλματα, την Αρχιτεκτονική και τις Γυμναστικές Ακαδημίες.
Κάθε χρόνο το Υπουργείο Παν/μίων και Τεχνολογικής Έρευνας (M.U.R.S.T.)

σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια ορίζει τον αριθμό εισακτέων και την εξεταστέα ύλη.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές, και προβλέπεται ένα test με πολλαπλές ερωτήσεις.

Όσον αφορά τις Σχολές της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής, της Κτηνιατρικής και των Παραϊατρικών επαγγελμάτων
το ΤΕΣΤ αποτελείται από ερωτήματα που αφορούν στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στη Χημεία, στη Βιολογία,
στη Λογική και σε γενικές γνώσεις της κουλτούρας.

Όσον αφορά τη Σχολή της Αρχιτεκτονικής το test αποτελείται από ερωτήματα
που αφορούν Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης, Μαθηματικά, Φυσική, Λογική και γενικές γνώσεις κουλτούρας.

Β) ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Σε αυτές τις Σχολές, που είναι πλειοψηφία, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εισακτέων.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στη Σχολή της αρεσκείας τους.

Σε ορισμένα Πανεπιστήμια γίνεται απλή εγγραφή.
Παρ’όλα αυτά, πολλά ΑΕΙ διενεργούν γραπτές εξετάσεις ορολογίας και κουλτούρας.

Στη συνέχεια, η επιτροπή που διεξάγει τις εξετάσεις κρίνει αν ο υποψήφιος που απέτυχε στο test θα πρέπει
να παρακολουθήσει ένα τμήμα προετοιμασίας παράλληλα με τα πανεπιστημιακά μαθήματα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα ιταλικά πανεπιστήμια προσφέρουν ένα μεγάλο αριθμό master, αναγνωρισμένων στην Ελλάδα.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη μόνο σε μερικές περιπτώσεις.
Τις περισσότερες φορές υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.

Για αυτό το λόγο δημιουργείται επετηρίδα σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών
(βαθμός πτυχίου, δεύτερο πτυχίο, άλλα διπλώματα κλπ.)
ή σε κάποιες περιπτώσεις απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις.