Όπως είναι γνωστό οι νεολατινικές ή ρομανικές γλώσσες[1] έχουν μεγάλη απήχηση στους νέους της εποχής μας.

Μια από τις νεολατινικές γλώσσες είναι και τα πορτογαλικά. Τα πορτογαλικά είναι, μετά τα ισπανικά, η δεύτερη πιο ομιλούμενη νεολατινική γλώσσα.

Τα πορτογαλικά βρίσκονται στην 8η θέση παγκοσμίως μεταξύ των γλωσσών που διαθέτουν τους περισσότερους φυσικούς ομιλητές. Σήμερα, ομιλούν την πορτογαλική 10 εκατομμύρια άνθρωποι στην ίδια την Πορτογαλία. Περισσότερο από 150 εκατομμύρια στην Βραζιλία, 4,5 εκατομμύρια στην Αφρική και μισό εκατομμύριο στις Η.Π.Α.

Τα  ηπειρωτικά πορτογαλικά[2] προέρχονται από την καθομιλουμένη γλώσσα των λατινικών. Επιβλήθηκαν από τους Ρωμαίους που είχαν για περισσότερο από 500 χρόνια τον έλεγχο της χώρας.

Η πορτογαλική γλώσσα επηρεάστηκε, επίσης, από τις γλώσσες των Βησιγότθων και των Αράβων. Περνώντας για κάποιο διάστημα από την περιοχή άφησαν τα δικά τους ίχνη στη γλώσσα και τον πολιτισμό. Επιπλέον, υπάρχουν εμφανείς επιρροές από τα γαλλικά και τα ισπανικά.

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα υπήρχαν δύο διάλεκτοι των ηπειρωτικών πορτογαλικών: τα πορτογαλικά – γαλικιανά και τα λούζο – μοζαραβικά.

Ύστερα από την απελευθέρωση των εδαφών που είχαν κατακτηθεί από τους Άραβες, μεταξύ του 11ου και του 12ου αιώνα, οι δύο διάλεκτοι συγχωνεύθηκαν σε μια κοινή γλώσσα που απετέλεσε τον βασικό πυρήνα των σύγχρονων πορτογαλικών.

Τα πορτογαλικά της Βραζιλίας χρονολογούνται από τον αποικισμό της περιοχής από τους Πορτογάλους κατά τον 16ο αιώνα. Ωστόσο, η πορτογαλική γλώσσα διαδόθηκε πραγματικά στη Βραζιλία, έπειτα από την εκδίωξη των Ιησουιτών το 1759. Εκείνοι προωθούσαν τις αυτόχθονες γλώσσες Tupi και Guarani.

Οι διαφορές ανάμεσα στα ηπειρωτικά πορτογαλικά και τα πορτογαλικά της Βραζιλίας είναι σημαντικές είτε σε επίπεδο λεξιλογίου είτε σε επίπεδο προφοράς. Αυτές οι αποκλίσεις οφείλονται στις γλωσσικές επιρροές από τους Ινδιάνους και τους Αφρικανούς σκλάβους που οι Πορτογάλοι έφεραν στην περιοχή.

Στις Σχολές Καπάτου διδάσκουμε πορτογαλικά (Πορτογαλίας και Βραζιλίας), ενώ οι μαθητές μας συμμετέχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της γλώσσας σημειώνοντας επιτυχίες.

Ενημερωθείτε για τα καλοκαιρινά μας τμήματα στο τηλέφωνο 210 38 03 355.

[1] οι γλώσσες που προέρχονται από τα λατινικά
[2] Τα ηπειρωτικά πορτογαλικά είναι ο γλωσσικός τύπος της ίδιας της Πορτογαλίας. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να γίνεται διάκριση από τον γλωσσικό τύπο της Βραζιλίας.