Οι γλώσσες ως όργανα επικοινωνίας, σε επαγγελματικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, βοηθούν στην ανάπτυξη των χωρών. Η επικοινωνία, με τη σειρά της, φέρνει πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές. Οι γλώσσες, σαν ζωντανοί οργανισμοί, δανείζουν και δανείζονται λέξεις και εκφράσεις, και με αυτόν τον τρόπο «μπολιάζουν» η μία την άλλη. Το άμεσο συμπέρασμα αυτού του σκεπτικού λοιπόν είναι ότι τα βιβλία, είτε κύρια είτε βοηθητικά, παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην εκμάθηση κάθε γλώσσας. Από αυτή την εξελικτική διαδικασία δε θα μπορούσαν να λείπουν τα λεξικά, και στην παρούσα ανάλυση, τα ιταλο-ελληνικά και τα ελληνο-ιταλικά λεξικά.

Ένα σύγχρονο, μεσαίου μεγέθους, αξιόπιστο λεξικό θα πρέπει να περιέχει την ανάλυση 30.000 ως 40.000 λημμάτων, με παραδείγματα και εκφράσεις που παρέχουν μια ολοκληρωμένη θεώρηση της σύγχρονης ιταλικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής, αφού θα απευθύνεται σε μαθητές όλων των επιπέδων.

Ένα ακόμα θετικό χαρακτηριστικό ενός καλού λεξικού είναι και το να είναι αμφίδρομο. Να μπορεί δηλαδή, το ίδιο αξιόπιστα, να παρέχει την ανάλυση λημμάτων από την ελληνική προς την ιταλική γλώσσα και το αντίστροφο.

Τα λεξικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν ζωντανές υπάρξεις κι όχι σαν «νεκροταφεία λέξεων», καθώς σε αυτά καθρεπτίζονται οι γλώσσες, οι οποίες είναι επίσης ζωντανοί οργανισμοί, σε συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός απέναντι στους πολιτισμούς των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι συγκεκριμένες γλώσσες.

Το ιταλο-ελληνικό και ελληνο-ιταλικό λεξικό του εκδοτικού μας οίκου Primus πληροί αυτές τις προδιαγραφές και είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την ιταλική γλώσσα, καθώς περιέχει:

  • 35000 λήμματα
  • 60000 εκφράσεις
  • Νεολογισμούς
  • Επιστημονική ορολογία
  • Γραμματικούς πίνακες
  • Πίνακες γενικού περιεχομένου

Διατίθεται επίσης το λεξικό μας και σε έκδοση τσέπης.