Πανελλήνιες 2022

Ειδικό μάθημα ιταλικών

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

  

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

30 Ιουνίου 2022  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ 

 1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα στο τετράδιό σας, ακολουθώντας την αρίθμηση των θεμάτων, ως εξής:

Α1. 1. …  

 1. …  

Α2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, π.χ.  

 1. – A  
 2. …  

Β1. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τη ζητούμενη λέξη.  

 1. …  

Β2. Να γράψετε μόνο τον αριθμό του ερωτήματος και τον σωστό ρηματικό τύπο.   16. …  

 1. …  

Β3. Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό με το σωστό γράμμα και να γράψετε μόνο την αντιστοιχία, π.χ.  

 1. – A  
 2. …  

Γ. Να αναπτύξετε το ζητούμενο θέμα στο τετράδιό σας, χωρίς να αντιγράψετε την οδηγία εκφώνηση.  

 1. Να χρησιμοποιήσετε μόνο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και μόνο ανεξίτηλης μελάνης. Καλή επιτυχία

Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες 

Έναρξη χρόνου εξέτασης: Αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων 

Δυνατότητα αποχώρησης: 10:00 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

Pasta e pizza tra i cibi più consumati al mondo  

Quando parliamo di alimentazione e cibo, la dieta mediterranea è il punto di riferimento  dell’alimentazione internazionale. In Italia si producono e si coltivano praticamente tutti gli  alimenti presenti sulla terra. La cucina e i vini italiani sono da sempre tra le eccellenze  mondiali. Ma proprio parlando di classifiche mondiali, ecco che sono stati pubblicati i tre cibi  più consumati al mondo. E due di questi sono tipicamente tricolori: pasta e pizza. Un bel  risultato avere la pasta e la pizza tra i cibi più consumati al mondo. Al primo posto però c’è il  riso che è molto coltivato anche in Italia, specialmente nelle regioni del Nord.  

Il riso, piatto tipico nazionale di paesi giganteschi come la Cina, l’India e il Giappone, è  comunque presente in quasi tutti i paesi del globo. Questo alimento ha tantissime varietà e  spesso, costando molto poco, è il cibo base sulle tavole delle classi medio-basse. Negli ultimi  anni però, anche grazie a cuochi e chef famosi, il riso ha conquistato gli europei e gli italiani.  Nel nostro paese è molto apprezzato sia nella versione invernale del risotto, che in quella  estiva del riso freddo o riso alla greca.  

L’Italia, invece, è risultata la nazione con il più alto consumo di pasta al mondo. Ogni italiano  mangia infatti circa 30 kg di pasta all’anno. Nel nostro paese è risultata anche molto gradita  la pasta integrale, sempre più presente nelle diete per perdere peso. Ricordiamo che tutti i  recenti studi sull’alimentazione hanno confermato che mangiare pasta e pane fa bene al  nostro corpo. L’importante è cercare di non abbinare il pane alla pasta e di non esagerare  con salse e grassi. In ambito italiano, la pasta è risultata molto più consumata al Centro-Sud,  rispetto al Nord. Qui invece, la battaglia con il riso ha portato a un risultato di quasi parità,  soprattutto nelle regioni che lo producono.  

Senza grandi sorprese, il terzo cibo più consumato del mondo è la pizza. Ma, il dato più  curioso, è che non sono gli italiani il popolo che mangia più pizza al mondo. Sono infatti gli  americani che ne consumano quasi il doppio: 13 kg a persona all’anno. Sicuramente a questa  statistica avrà contribuito in maniera determinante la forte origine italo-americana dei nostri  migranti.  

https://www.proiezionidiborsa.it 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (30 punti)  

A1. Leggete il testo e rispondete alle seguenti domande (1-3). Ogni risposta non deve  contenere più di 30 parole. 

(3 x 3 punti = 9 punti)  

 1. Date un titolo alternativo al testo.  
 2. Scrivete un aspetto positivo di uno dei cibi presenti nel testo.  
 3. Secondo il testo, come viene cucinato di solito il riso in Italia?  

Α2. Tenendo in considerazione il contenuto del testo, segnate la lettera (Α, Β, C)  corrispondente all’affermazione corretta tra quelle proposte.  

 (7 x 3 punti = 21 punti)  

 1. Il testo qui proposto è:  
 2. letterario 
 3. un articolo di rivista online 
 4. una guida turistica 
 5. Il testo parla:  
 6. dei cibi più consumati nel mondo  
 7. di come cucinare la pasta 
 8. della preparazione della pizza 
 9. Secondo il testo, il riso:  
 10. viene coltivato solo in Cina 
 11. è molto usato nella cucina americana 
 12. viene prodotto anche nelle regioni del Nord Italia 
 13. Il riso è il cibo base: 
 14. di tre grandi paesi asiatici  
 15. di tutti i cuochi del mondo 
 16. delle classi italiane più povere 
 17. Secondo gli italiani la pasta integrale:  
 18. è più costosa rispetto a quella normale  
 19. aiuta a dimagrire 
 20. va consumata con il pane e il riso 
 21. Secondo recenti studi sull’alimentazione, la pasta e il pane: 
 22. si devono mangiare insieme 
 23. non devono essere abbinati 
 24. fanno male alla salute 
 25. Gli americani mangiano: 
 26. meno pizza degli italiani 
 27. più pizza degli italiani 
 28. tanta pizza quanto gli italiani

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

 1. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ (30 punti)  

Β1. Completate le seguenti frasi (11-15), scegliendo una sola parola tra quelle date per   ogni spazio. Attenzione! Ci sono due parole in più.  

(5 x 2 punti = 10 punti)  

finestra 

luce 

però 

ci 

qualcuno 

pessimo 

nuvoloso

11. 

Posso entrare? C’è _______________ in casa?

12. 

Ti sei ricordato di spegnere la_______________?

13. 

Il vino che hai comprato al supermercato è _______________.

14. 

Presto pioverà perché il cielo è molto _______________.

15. 

Il mio ristorante preferito è “Da Serafina” e _______________ vado tutte le sere.

  

B2. Completate le seguenti frasi (16-20), mettendo il verbo tra parentesi nella forma   conveniente.  

(5 x 2 punti = 10 punti) 

16. 

Parla piano e non (fare) _______________ rumore!

17. 

Quando vostro zio lavorava al cinema “Excelsior” mi (offrire) _______________ spesso  dei biglietti. 

18. 

Ieri noi (litigare) _______________ con i nostri vicini di casa.

19. 

Il prossimo 25 dicembre per il concerto di Natale i bambini (cantare) _______________ molte canzoni.

20. 

Per favore, (pulire) _______________ subito dove avete sporcato!

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  

Β3. Rimettete le seguenti frasi (21-25) nell’ordine adatto, affinché si ricostituisca il testo nella  sua forma iniziale. Indicate la lettera (A, B, C, D, E) che segna l’ordine di ogni frase nel  testo da cui è tratta.  

(5 x 2 punti = 10 punti)  

   

 

 

Andrea Camilleri 

         

21. 

ha lavorato come autore teatrale e 

           

22. 

diventato famoso con l’invenzione del  Commissario Montalbano. 

           

23. 

televisivo. Negli ultimi anni della sua vita è

 

         

24. 

è nato a Porto Empedocle 

           

25. 

ma è vissuto a Roma dove 

           
 1. Mezzadri – P. Balboni, Rete! 

  

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (40 punti)  Scrivete un testo in italiano (180-200 parole) sul tema seguente:  

Vuoi fare una sorpresa ad una persona a te cara. Per questo motivo chiedi il consiglio del tuo amico  Giorgio che vive in Italia e che ha già organizzato con successo alcune sorprese. Scrivi un’email in  cui:  

gli spieghi a chi vuoi fare questa sorpresa e perché  

gli presenti le tue idee, proponendo almeno tre alternative  

gli chiedi dei consigli per migliorarle e di proporti anche qualche sua nuova idea.  Firma la tua email come Paolo/Paola.  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας. Πατώντας ΑΠΟΔΟΧΗ αποδέχεστε την χρήση τους.
Στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας. Πατώντας ΑΠΟΔΟΧΗ αποδέχεστε την χρήση τους.