ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

Α1-Α2  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 16/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 60
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Β1  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Β2  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Γ1  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Γ2  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104

Ως επίσημος φορέας διοργάνωσης των εξετάσεων έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Οι εξετάσεις προσφέρονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (Α2, Β1, Β2, Γ1).

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

Α1-Α2

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
16/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
60
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Β1

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β2 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Β2

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β1 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Γ1

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Γ2

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104

Ως επίσημος φορέας διοργάνωσης των εξετάσεων έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ). Οι εξετάσεις προσφέρονται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (Α2, Β1, Β2, Γ1).

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ