ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

INICIAL  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2-Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/05/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 106
 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου ΚΠΓ Β1 ή DELE Β1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
INTERMEDIO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΠΓ Β2 Ή DELE Β2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
AVANZADO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΠΓ C1 Ή DELE C1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

INICIAL

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
106
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΠΓ Β1 Ή DELE Β1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

INTERMEDIO

ΕΠΙΠΕΔΟ
B2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
13/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΠΓ Β2 Ή DELE Β2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

AVANZADO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ1(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΠΓ C1 Ή DELE C1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

SUPERIOR

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ2(ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΠΓ C2 Ή DELE C2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ