ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΣΕΠ  
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2-Β1-Β2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ15/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ12/06/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ140
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

INTENSIVO 
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2-Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ07/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ30/05/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

102

 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου CELI 2 ή ΚΠΓ Β1 κ.ά. πτυχία
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
A1-A2 
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ4/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ30/05/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ54
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
MEDIO 
ΕΠΙΠΕΔΟΒ2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ17/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ16/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ104
 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου CELI 3 ή ΚΠΓ Β2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
SUPERIORE 
ΕΠΙΠΕΔΟΓ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ17/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ16/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ104
 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου CELI 4 ή ΚΠΓ C1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
SUPERIORE AVANZATO 
ΕΠΙΠΕΔΟΓ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ16/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ16/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ104
 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου CELI 5 ή ΚΠΓ C2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ 

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1-Β2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
15/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/06/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
140
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

INTENSIVO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
07/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
30/05/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
102
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

 

A1-A2

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
4/11/23
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
01/06/24
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
54
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

MEDIO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
16/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI 3 Ή ΚΠΓ Β2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

SUPERIORE

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ1(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
16/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI 4 Ή ΚΠΓ C1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

SUPERIORE AVANZATO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ2(ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
16/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
15/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI 5 Ή ΚΠΓ C2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ