ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

INTENSIVO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2-Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 15/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

80

 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου CELI 2 ή ΚΠΓ Β1 κ.ά. πτυχία
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
MEDIO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104
 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου CELI 3 ή ΚΠΓ Β2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
SUPERIORE  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104
 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου CELI 4 ή ΚΠΓ C1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
SUPERIORE AVANZATO  
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 104
 • Ευέλικτα πρωινά, απογευματινά, βραδινά ωράρια.
 • Απόκτηση πτυχίου CELI 5 ή ΚΠΓ C2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΣΕΠ  
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2-Β1-Β2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 26/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 140
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

INTENSIVO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
15/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
80
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI 2/  Ή ΚΠΓ Β1/Κ.Α ΠΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

MEDIO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI 3 Ή ΚΠΓ Β2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

SUPERIORE

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ1(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI 4 Ή ΚΠΓ C1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

SUPERIORE AVANZATO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Γ2(ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
104
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI 5 Ή ΚΠΓ C2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

SUPERIORE AVANZATO

ΕΠΙΠΕΔΟ
Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
26/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
140

 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2-Β1-Β2
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
26/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
140
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ