ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

HSK1  
ΕΠΙΠΕΔΟ

Α1- (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 18/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 21/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 44
 • Ευέλικτα πρωινά – απογευματινά – βραδινά ωράρια 
 • Απόκτηση πτυχίου HSK1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
HSK2  
ΕΠΙΠΕΔΟ

A2 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 23/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
HSK3  
ΕΠΙΠΕΔΟ

B1 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 26/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK3
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
HSK4  
ΕΠΙΠΕΔΟ

B2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1200 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 23/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK3
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
HSK5  
ΕΠΙΠΕΔΟ

B1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2500 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 23/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK3
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
HSK6  
ΕΠΙΠΕΔΟ

B1 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5000 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 23/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK3
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

HSK1

ΕΠΙΠΕΔΟ

Α1- (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
18/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
21/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
44
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK1
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

HSK2

ΕΠΙΠΕΔΟ

A2 (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
23/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK2
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

HSK3

ΕΠΙΠΕΔΟ

B1 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
26/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK3
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

HSK4

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1200 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
23/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK4
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

HSK5

ΕΠΙΠΕΔΟ

Γ1(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2500 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
23/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK5
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

HSK6

ΕΠΙΠΕΔΟ

Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5000 ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
23/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ HSK6
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ