ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ

Α1-Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

ACESSO – Certificado acesso ao português

CIPLE – Certificado inicial de português língua estrangeira

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 30/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 36
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CIPLE (A2). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ

Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

ACESSO – Certificado acesso ao português

CIPLE – Certificado inicial de português língua estrangeira

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 56
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CIPLE (A2). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 24/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ DEPLE(Β1). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ  DIPLE(Β2). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ DAPLE(Γ1). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA TMHMATA MAΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Α1-Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

ACESSO – Certificado acesso ao português

CIPLE – Certificado inicial de português língua estrangeira

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
30/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
36
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CIPLE (A2). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

ACESSO – Certificado acesso ao português

CIPLE – Certificado inicial de português língua estrangeira

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
10/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
56
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ CIPLE (A2). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β1(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
24/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ DEPLE(Β1). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β2(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ  DIPLE(Β2). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
13/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ DAPLE(Γ1). ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ