ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ

Α1- Выживание

(ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ  ΓΝΩΣΗ)

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 26/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • Ευέλικτα πρωινά – απογευματινά – βραδινά ωράρια
 • Απόκτηση πτυχίων:

  1)από το κρατικό Πανεπιστήμιο ΛΟΜΟΝΟΣΟΦ της Μόσχας
  2)PUSHKIN

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ

Α2- Начальный 

(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 26/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ :

  1)ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΜΟΝΟΣΟΦ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  2)PUSHKIN

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Α1- Выживание

(ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ  ΓΝΩΣΗ)

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
26/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ:

  1)ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΜΟΝΟΣΟΦ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  2)ΠΟΥΣΚΙΝ

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Α2- Начальный 

(ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
26/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ :

  1)ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΜΟΝΟΣΟΦ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  2)PUSHKIN

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ