ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1-Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 18/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 28/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 78
  • Ευέλικτα πρωινά – απογευματινά – βραδινά ωράρια
  • Απόκτηση πτυχίου SWEDEX.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1  (ΜΕΤΡΙΑ  ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 22/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 84
  • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
  • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ SWEDEX.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1-Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
18/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
28/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
78
  • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
  • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ  SWEDEX.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β1  (ΜΕΤΡΙΑ  ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
22/5/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
84
  • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ   
  • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ SWEDEX.
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ