ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

  
ΕΠΙΠΕΔΟΑ1 (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ07/11/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ25/06/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ58
 • Ευέλικτα πρωινά – απογευματινά – βραδινά ωράρια
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
  
ΕΠΙΠΕΔΟΑ2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ12/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ23/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
  
ΕΠΙΠΕΔΟΒ1-Β2 (ΜΕΤΡΙΑ  ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ10/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ28/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
  
ΕΠΙΠΕΔΟΓ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ13/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ7/6/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ45
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1 (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
07/11/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
25/06/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
12/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
23/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β1-Β2 (ΜΕΤΡΙΑ  ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
10/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
28/5/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
13/10/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
7/6/2024
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
45
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ