ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ <

O σπουδαστής που ακολουθεί την μέθοδο διδασκαλίας e-learning,
απολαμβάνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα έχοντας άμεση επικοινωνία με τον διδάσκοντα και τους συμμαθητές του, από τον δικό του χώρο.

Ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με ήχο και εικόνα.

Ύστερα από εμπειρία πολλών ετών στην διδαχή ξένων γλωσσών, με άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και αστείρευτη βιβλιοθήκη είμαστε εδώ για να προσφέρουμε μια ιδιαίτερη εμπειρία γνώσης.

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

   
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 17/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 40
 • Ευέλικτα πρωινά – απογευματινά – βραδινά ωράρια
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Β1-Β2 (ΜΕΤΡΙΑ  ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Β2 ( ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ

  *Τα τεστ για τα συγκεκριμένα επίπεδα είναι διαβαθμισμένα. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα,  αν ένας υποψήφιος δώσει εξετάσεις ΚΠΓ επίπεδο Β, ανάλογα με το τελικό σκορ που θα επιτύχει στις εξετάσεις μπορεί να αποκτήσει την πιστοποίηση για το επίπεδο Β1 ή Β2.

  Εξετάσεις διεξάγονται μια φορά το χρόνο, το Μάιο.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   
ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 13/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

TA ΤΜΗΜΑΤΑ MAΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ
Α1 (ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
17/1/2023
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
13/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
40
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Α2 (ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β1-Β2 (ΜΕΤΡΙΑ  ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
13/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Β2 ( ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
14/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
2/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ

  *Τα τεστ για τα συγκεκριμένα επίπεδα είναι διαβαθμισμένα. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα,  αν ένας υποψήφιος δώσει εξετάσεις ΚΠΓ επίπεδο Β, ανάλογα με το τελικό σκορ που θα επιτύχει στις εξετάσεις μπορεί να αποκτήσει την πιστοποίηση για το επίπεδο Β1 ή Β2.

  Εξετάσεις διεξάγονται μια φορά το χρόνο, το Μάιο.

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ

Γ1 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
13/10/2022
ΛΗΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
1/6/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58
 • ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΩΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ-ΒΡΑΔΙΝΑ ΩΡΑΡΙΑ
 • ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑ

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ