Τα Οθωμανικά Τουρκικά

2019-04-05T10:15:12+03:00

Τα Οθωμανικά Τουρκικά, μια μεικτή γλώσσα Τα Οθωμανικά Τουρκικά (Osmanlıca) είχαν λάβει μια συγκεκριμένη μορφή, μέχρι τα μέσα του 15ου αιώνα περίπου. Το οθωμανικό κράτος κληρονόμησε όλα τα πολιτιστικά στοιχεία που προσδιόρισαν και τη μετέπειτα πορεία του από τους Σελτζούκους. Τα Οθωμανικά Τουρκικά γράφονταν με το αραβικό αλφάβητο και εμπεριείχαν [...]